« Łuk 16:14 Ewangelia Łukasza 16:15 Łuk 16:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł im: Wy jesteście usprawiedliwiający sami siebie przed ludźmi, lecz Bóg zna serca wasze; iż co u ludzi wysoko, mierzioność przed Bogiem jest.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Wy jesteście, którzy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi; lecz Bóg zna serca wasze; albowiem co jest u ludzi wyniosłego, obrzydłość jest przed Bogiem.
3.RAKOW.NTI rzekł im: Wy jesteście, którzy usprawiedliwiacie sami siebie przed ludźmi; lecz Bóg zna serca wasze; iż to co u ludzi jest wysokiego, obrzydłością przed Bogiem jest.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł im: Wy jesteście, którzy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna serca wasze; bo co jest u ludzi wyniosłego, obrzydliwością jest przed Bogiem.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział im: Wy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co ludzie poważają, obrzydliwością jest w oczach Boga.
6.SZCZEPAŃSKIRzekł więc do nich: Wy się podajecie przed ludźmi za sprawiedliwych, ale Bóg zna serca wasze: bo co wśród ludzi [uchodzi za] wyniosłe, [jest] obrzydliwością przed Bogiem.
7.MARIAWICII rzekł im: Wy jesteście, którzy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna serca wasze: albowiem co u ludzi jest wielkie, to jest obrzydliwością przed Bogiem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Rzekł im więc: „Wy wprawdzie udajecie przed ludźmi pobożnych, lecz Bóg zna serca wasze; bo co się wydaje ludziom wzniosłem, obrzydłością jest przed Bogiem.
9.GRZYM1936A on im rzekł: Wy pragniecie się okazać bez skazy wobec ludzi, ale Bóg zna serca wasze; bo co jest wyniosłe w człowieku, obrzydliwością, jest przed Bogiem.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Wy uważacie się za sprawiedliwych wobec ludzi, ale Bóg zna serca wasze: albowiem, co u ludzi jest wzniosłe, obrzydliwe jest przed Bogiem.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł im: Wy uważacie się za sprawiedliwych wobec ludzi, ale Bóg zna serca wasze: albowiem co u ludzi jest wzniosłe, obrzydliwe jest przed Bogiem.
12.TYSIĄCL.WYD5Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.
13.BRYTYJKAI powiedział im: Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem.
14.POZNAŃSKAI rzekł im: - To właśnie wy udajecie sprawiedliwych wobec ludzi, ale Bóg zna wasze serca. Bo Bóg brzydzi się tym, co jest wyniosłe w człowieku.
15.WARSZ.PRASKAPowiedział im wtedy: Ukazujecie przed ludźmi waszą sprawiedliwość, lecz Bóg zna wasze serca; to zaś, co jest wzniosłe w oczach ludzi, za obrzydliwość uchodzi wobec Boga.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc im powiedział: Wy uważacie samych siebie za sprawiedliwych przed ludźmi, ale Bóg poznaje wasze serca; ponieważ co jest wyniosłe wśród ludzi, jest obrzydliwością wobec Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Jezus zwrócił się do nich: Wy wobec ludzi przedstawiacie się jako sprawiedliwi, lecz Bóg zna wasze serca, gdyż to, co ludzie poważają, przed Bogiem jest obrzydliwością.
18.TOR.PRZ.I powiedział im: „Wy jesteście tymi, którzy sami siebie uznajecie za sprawiedliwych przed ludźmi, lecz Bóg zna wasze serca; bo co wśród ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem.