« Łuk 16:16 Ewangelia Łukasza 16:17 Łuk 16:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Łatwiej lepak niebu i ziemi minąć, niż (z) zakonu jednej krysce upaść.
2.WUJEK.1923A łatwiéj niebu i ziemi przeminąć, niż jednéj kresce z zakonu upaść.
3.RAKOW.NTA łatwiejsza jest niebu i ziemi przeminąć, niż Zakonu jednej kresce upaść.
4.GDAŃSKA.1881I łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niżeli jednej kresce zakonu upaść.
5.GDAŃSKA.2017I łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce prawa.
6.SZCZEPAŃSKIŁatwiej jednak przeminą niebo i ziemia, niżby zginąć miała jedna kreska z prawa.
7.MARIAWICILecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż jednej kresce z Zakonu upaść.
8.BIESZK.ŁUK.1931Lecz prędzej się zdarzyć może, że niebo i ziemia przeminą, niżby odpaść miała choćby jedna kreseczka z przepisów prawa.
9.GRZYM1936A prędzej niebo i ziemia przeminą, niż jedna kreska wypadnie z zakonu.
10.DĄBR.WUL.1973Łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć aniżeli odpaść bodaj kresce w Prawie.
11.DĄBR.GR.1961Ale łatwiej niebu i ziemi przeminąć, aniżeli odpaść bodaj kresce w Prawie.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa.
13.BRYTYJKALecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu.
14.POZNAŃSKALecz prędzej niebo i ziemia przeminą, niż jedna kreska zniknie w Prawie.
15.WARSZ.PRASKALecz niebo i ziemia wpierw przeminą, nim choćby jedna kreska z Prawa przepadnie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale łatwiej jest Niebu i ziemi przeminąć, niż upaść jednej kresce Prawa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITŁatwiej jest jednak niebu i ziemi przeminąć niż przepaść jednej kresce Prawa.
18.TOR.PRZ.A łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż odpaść jednej kresce z literki Prawa.