« Łuk 16:18 Ewangelia Łukasza 16:19 Łuk 16:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Człowiek lepak niektóry był bogaty, i obłoczył szarłat i wifson, dobrej myśli co dzień świetno.
2.WUJEK.1923Był niektóry człowiek bogaty, który obłóczył się w purpurę i w bisior i używał hojnie na każdy dzień.
3.RAKOW.NTA człowiek niektóry był bogaty, a obłóczył się w purpurę i w subtylne płótno, rozweselając się na każdy dzień świetnie.
4.GDAŃSKA.1881A był niektóry człowiek bogaty, który się obłóczył w szarłat i w bisior, i używał na każdy dzień hojnie.
5.GDAŃSKA.2017Był pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i bisior i wystawnie ucztował każdego dnia.
6.SZCZEPAŃSKICzłowiek pewien był bogaty, a ubierał się w purpurę i bisior, i codzień ucztował <wesoło> i wystawnie.
7.MARIAWICIBył niektóry człowiek bogaty, który obłóczył się w purpurę i bisior, i ucztował hojnie na każdy dzień.
8.BIESZK.ŁUK.1931Był pewien człowiek bogaty, który się odziewał w purpurę i bisior, i żył sobie biesiadując dzień w dzień hucznie i wystawnie.
9.GRZYM1936Był człowiek bogaty, który się przyodziewał w purpurę i bisior i codzień znakomitą wyprawiał ucztę.
10.DĄBR.WUL.1973Był człowiek pewien bogaty, który przyodziewał się w purpurę i bisior i codziennie ucztował wystawnie.
11.DĄBR.GR.1961Był pewien bogaty człowiek. Przyodziewał się w purpurę i bisior i codziennie wystawnie ucztował.
12.TYSIĄCL.WYD5Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie.
13.BRYTYJKAA był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował.
14.POZNAŃSKABył pewien człowiek bogaty, ubierał się w purpurę i bisior i codziennie wystawnie ucztował.
15.WARSZ.PRASKABył kiedyś pewien bogaty człowiek. Ubierał się w purpurę i bisior i ucztował hucznie każdego dnia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Był pewien bogaty człowiek, który wkładał na siebie purpurę i bisior, co dzień wspaniale się zabawiając.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBył pewien bogaty człowiek. Nosił on szaty z purpury i najlepszego lnu, a na co dzień wystawnie ucztował.
18.TOR.PRZ.A był pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i w delikatny len, i co dzień wspaniale się bawił.