« Łuk 16:19 Ewangelia Łukasza 16:20 Łuk 16:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Był (też) i żebrak niejaki imieniem Łazarz, który leżał u wrót jego owrzedziały.
2.WUJEK.1923I był niektóry żebrak imieniem Łazarz, który leżał u wrót jego pełen wrzodów,
3.RAKOW.NTA ubogi niektóry był imieniem Łazarz, który był porzucony u wrót jego wrzodowaty;
4.GDAŃSKA.1881Był też niektóry żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u wrót jego owrzodziały.
5.GDAŃSKA.2017Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały;
6.SZCZEPAŃSKI{Był} też pewien żebrak, imieniem Łazarz, {który} leżał u bramy <pałacu> jego, pokryty ranami,
7.MARIAWICII był też jeden żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u wrót jego pełen wrzodów
8.BIESZK.ŁUK.1931Przed domem jego zaś leżał żebrak, imieniem Łazarz, okryty wrzodami.
9.GRZYM1936Był też i żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u wrót jego, okryty wrzodami.
10.DĄBR.WUL.1973I był żebrak pewien, imieniem Łazarz, który leżał u bramy jego, pokryty wrzodami.
11.DĄBR.GR.1961A u bramy jego leżał pewien żebrak imieniem Łazarz, pokryty wrzodami.
12.TYSIĄCL.WYD5U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz.
13.BRYTYJKABył też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały,
14.POZNAŃSKAA pod jego drzwiami leżał ubogi, okryty wrzodami, imieniem Łazarz.
15.WARSZ.PRASKAA przed bramą jego [domu] leżał biedak, imieniem Łazarz, cały pokryty wrzodami.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale żył też pewien żebrzący, owrzodzony imieniem Łazarz, wyrzucony przy jego bramie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzy bramie jego dworu leżał natomiast pewien porzucony żebrak. Miał na imię Łazarz i cały pokryty był wrzodami.
18.TOR.PRZ.Był też pewien żebrak o imieniu Łazarz, który został porzucony przy jego bramie, cały owrzodziały,