« Łuk 16:20 Ewangelia Łukasza 16:21 Łuk 16:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I żądający najeść się z odrobin padających od stołu bogatego, ale i psi przychodzący lizali wrzody jego.
2.WUJEK.1923Chcąc być nasycon z odrobin, które padały z stołu bogaczowego, a żaden mu nie dawał, ale i psi przychodząc lizali wrzody jego.
3.RAKOW.NTŻądając też być nasycon z odrobin spadających z stołu onego bogatego; ale i psi przychodząc lizali wrzody jego.
4.GDAŃSKA.1881Pragnąc być nasycony z odrobin, które padały z stołu bogaczowego; ale i psy przychodząc lizały wrzody jego.
5.GDAŃSKA.2017Pragnął on nasycić się okruchami, które spadały ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.
6.SZCZEPAŃSKIi pragnął nasycić się {okruszynami}, co spadały ze stołu bogacza, {lecz nikt mu nie dawał}; natomiast, nawet psy przychodziły i <chciwie> lizały rany jego.
7.MARIAWICIi chciał być nasycony z odrobin, które spadały ze stołu onego bogacza, ale nikt mu nie dawał. Ale też i psy przychodziły i lizały wrzody jego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Byłby on się rad nasycił choćby odpadkami ze stołu owego bogacza. Ale nikt mu ich nie podawał. Jeno psy z ulicy przychodziły lizać wrzody jego.
9.GRZYM1936Z odrobin, które spadały ze stołu bogacza, chciał zaspokoić głód, ale nikt mu nie dawał: tylko psy przychodziły lizać rany jego.
10.DĄBR.WUL.1973A pragnął nasycić się odrobinami, które spadały ze stołu bogacza, a nikt mu nie dawał; tylko psy przychodziły i lizały wrzody jego.
11.DĄBR.GR.1961Ten pragnął nasycić się odrobinami, które spadały ze stołu bogacza. Ale tylko psy przychodziły i lizały jego wrzody.
12.TYSIĄCL.WYD5Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody.
13.BRYTYJKAI pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany.
14.POZNAŃSKAChciał najeść się tym, co spadało ze stołu bogacza, ale tylko psy przychodziły lizać jego wrzody. -
15.WARSZ.PRASKAJakże chętnie posiliłby się on choćby okruchami ze stołu bogacza! Lecz tylko psy przychodziły i lizały jego rany.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc pragnął nasycić się z okruchów, które spadały ze stołu bogatego; a tylko chodzące psy lizały jego wrzody.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPragnął najeść się tym, co spadło ze stołu bogacza. Tak, nawet psy przychodziły, by lizać jego wrzody.
18.TOR.PRZ.I pragnął nasycić się z okruszyn, które spadały ze stołu bogacza; a psy przychodziły i lizały jego wrzody.