« Łuk 16:21 Ewangelia Łukasza 16:22 Łuk 16:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Stało się lepak umarł żebrak i doniesion od aniołów do łona Abrahamowego. Umarł lepak i bogaty, i pogrzebion.
2.WUJEK.1923I stało się, że umarł żebrak, a poniesion był od Aniołów na łono Abrahamowe. Umarł téż i bogacz i pogrzebion jest w piekle.
3.RAKOW.NTI sstało się że umarł on ubogi; i odniesiono go od Aniołów na łono Abrahamowe; umarł też i on bogaty, i pogrzebion jest.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, że umarł on żebrak, i odniesiony był od Aniołów na łono Abrahamowe; umarł też i bogacz, i pogrzebiony jest.
5.GDAŃSKA.2017I umarł żebrak, i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pogrzebany.
6.SZCZEPAŃSKIZdarzyło się tedy, że <ów> żebrak umarł, i aniołowie ponieśli go na łono Abrahama; umarł też i bogacz, i pochowano go [w piekle].
7.MARIAWICII stało się, że umarł on żebrak i był poniesion od Aniołów na łono Abrahamowe. Umarł też i on bogacz i pogrzebany został w piekle.
8.BIESZK.ŁUK.1931I umarł ten ubogi, a aniołowie zanieśli go na łono Abrahamowe. Zmarł także ów bogacz i pogrzebion jest.
9.GRZYM1936Umarł ten żebrak i anieli zanieśli go na łono Abrahama. Umarł też i bogacz i został pogrzebany w piekle.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, że umarł żebrak i aniołowie ponieśli go na łono Abrahama. Umarł też i bogacz i pogrzebany był w piekle.
11.DĄBR.GR.1961I stało się, że umarł żebrak i aniołowie ponieśli go na łono Abrahama. Umarł też i bogacz i pogrzebano go.
12.TYSIĄCL.WYD5Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
13.BRYTYJKAI stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany.
14.POZNAŃSKAI umarł ubogi, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i złożono go w grobie.
15.WARSZ.PRASKAI oto umarł żebrak. Wtedy pojawili się aniołowie i zanieśli go na łono Abrahama. Potem umarł także bogacz i został pochowany.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale zdarzyło się umrzeć biednemu i przez aniołów został on odniesiony na łono Abrahama. Umarł także bogaty i został pogrzebany.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu żebrak zmarł, a aniołowie przenieśli go do miejsca, gdzie mógł cieszyć się szczęściem u boku Abrahama. Bogaty człowiek również zmarł i został pochowany.
18.TOR.PRZ.I stało się, że umarł ów żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama; umarł też i bogacz, i został pogrzebany.