« Łuk 16:22 Ewangelia Łukasza 16:23 Łuk 16:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A w piekle podniozszy oczy swoje, będąc wmękach, widzi Abrahama zdaleka, i Łazarza w łoniech jego.
2.WUJEK.1923A podniósłszy oczy swoje, gdy był w mękach, ujrzał Abrahama z daleka i Łazarza na łonie jego.
3.RAKOW.NTA w piekle podnióższy oczu swych, będąc w dręczeniach, ujźrzał Abrahama z daleka, a Łazarza na łonie jego.
4.GDAŃSKA.1881A będąc w piekle, podniósłszy oczy swe, gdy był w mękach, ujrzał Abrahama z daleka, i Łazarza na łonie jego.
5.GDAŃSKA.2017A będąc w piekle i cierpiąc męki, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.
6.SZCZEPAŃSKIA cierpiąc <w piekle> męki, podniósł on swe oczy, i zobaczył w oddali Abrahama i Łazarza na jego łonie.
7.MARIAWICIA będąc w mękach, podniósłszy oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na łonie jego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy tedy w ogniu piekielnym męki cierpiąc oczy swoje podniósł, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na łonie jego.
9.GRZYM1936Podniósł wtedy oczy wśród katuszy i ujrzał zdaleka Abrahama i Łazarza na łonie u niego.
10.DĄBR.WUL.1973A cierpiąc męki podniósł oczy swoje i ujrzał w oddali Abrahama i Łazarza na łonie jego.
11.DĄBR.GR.1961A cierpiąc męki w piekle, podniósł oczy i oto zobaczył w oddali Abrahama i Łazarza na jego łonie.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.
13.BRYTYJKAA gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.
14.POZNAŃSKAI znosząc męki w otchłani, zobaczył w oddali Abrahama i Łazarza na jego łonie.
15.WARSZ.PRASKAA znajdując się w Otchłani i cierpiąc bardzo, podniósł oczy, zobaczył w oddali Abrahama i Łazarza na jego łonie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w Krainie Umarłych, będąc w męczarniach, podniósł swoje oczy i widzi z daleka Abrahama oraz Łazarza na jego łonie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy w krainie umarłych doznawał udręki, podniósł oczy i zobaczył z daleka Abrahama oraz Łazarza u jego boku.
18.TOR.PRZ.A gdy w Hadesie cierpiał męki i podniósł swoje oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.