« Łuk 16:23 Ewangelia Łukasza 16:24 Łuk 16:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on wołając rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nademną, a pośli Łazarza, aby omoczył koniec palca swego w wodzie, i ochłodził język mój, iż męczę się w płomieniu tem.
2.WUJEK.1923A on wołając rzekł: Ojcze Abrahamie! zmiłuj się nademną a poślij Łazarza, aby omoczył koniec palca swego w wodzie, aby ochłodził język mój; bo cierpię męki w tym płomieniu.
3.RAKOW.NTA on zawoławszy rzekł: Ojcze Abrahamie zmiłuj się nade mną, i pośli Łazarza aby omoczył koniec palca swego wodą, i ochłodził język mój; iż boleję w płomieniu tym.
4.GDAŃSKA.1881Tedy bogacz zawoławszy, rzekł: Ojcze Abrahamie! zmiłuj się nade mną, a poślij Łazarza, aby omoczył koniec palca swego w wodzie, a ochłodził język mój, bo męki cierpię w tym płomieniu.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec swego palca w wodzie i ochłodził mi język, bo cierpię męki w tym płomieniu.
6.SZCZEPAŃSKIToteż zawołał on, mówiąc: Ojcze Abrahamie! Zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec palca swego, i zwilżył język mój, bo cierpię męki w tym płomieniu.
7.MARIAWICITedy wołając rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nademną, a poślij Łazarza, aby omoczywszy koniec palca swego w wodzie, ochłodził język mój, bo ciężką mękę cierpię w tym płomieniu.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy zawołał: Ojcze Abrahamie! Zmiłuj się nademną i poślij Łazarza, aby, zanurzywszy koniec palca swego w wodzie, ochłodził język mój; bo straszne cierpię męki w tym płomieniu!
9.GRZYM1936I zawołał do niego: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną, i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca w wodzie i ochłodził język mój, bo cierpię męki w tem płomieniu.
10.DĄBR.WUL.1973A wołając rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec palca swego i zwilżył język mój, bo cierpię męki w tym płomieniu.
11.DĄBR.GR.1961I zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec swego palca i zwilżył język mój, bo cierpię męki w tym płomieniu.
12.TYSIĄCL.WYD5I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu.
13.BRYTYJKAWtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu.
14.POZNAŃSKAI zawołał: Ojcze Abrahamie, zlituj się nade mną! Poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca w wodzie i zwilżył mi język, bo bardzo cierpię w tym płomieniu.
15.WARSZ.PRASKAI zawołał: Ojcze Abrahamie, zlituj się nade mną i przyślij Łazarza, żeby choć umoczył koniec swojego palca w wodzie i zwilżył mi język, bo strasznie cierpię w tym ogniu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wołając, powiedział: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną oraz poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie czubek swojego palca i ochłodził mój język, bo cierpię w tym płomieniu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOjcze Abrahamie - zawołał - zlituj się nade mną i poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu.
18.TOR.PRZ.I on zawołał, mówiąc: Ojcze Abrahamie! Zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec swojego palca w wodzie i ochłodził mój język, bo doznaję bólu w tym płomieniu.