« Łuk 16:24 Ewangelia Łukasza 16:25 Łuk 16:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak Abraham: Synu, wspomni iżeś pobrał dobra twoje w żywocie twem a Łazarz takież złe. Ninie lepak ten się cieszy, a ty się męczysz.
2.WUJEK.1923I rzekł mu Abraham: Synu! wspomnij, żeś odebrał dobra za żywota twego, a Łazarz także złe: a teraz on ma pociechę, a ty męki cierpisz.
3.RAKOW.NTI rzekł Abraham: Synu, rospomni żeś ty odebrał dobra twe za żywota twego, a Łazarz także złe; a teraz onci pocieszony bywa, a ty bolejesz.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Abraham: Synu! wspomnij, żeś ty odebrał dobre rzeczy twoje za żywota twego, a Łazarz także złe; a teraz on ma pociechę, a ty męki cierpisz.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział Abraham: Synu, wspomnij, że za życia odebrałeś swoje dobro, podobnie jak Łazarz zło. A teraz on doznaje pociechy, a ty cierpisz męki.
6.SZCZEPAŃSKIAbraham {mu} jednak odrzekł: Synu, wspomnij, że za życia swego tyś otrzymał swą szczęsną dolę, a Łazarz podobnie niedolę; teraz zaś on <tu> ma pociechę, a ty męki cierpisz.
7.MARIAWICII rzekł mu Abraham: Synu, wspomnij, żeś wiele dobrego wziął za żywota twego, a Łazarz podobnie wiele złego: a tak teraz on jest w pocieszeniu, a ty męki cierpisz.
8.BIESZK.ŁUK.1931Abraham zaś odrzekł mu: Rozważ, synu, że dobrze ci się wiodło za żywota twego, a Łazarzowi źle. A teraz on ma uciechę, a ty cierpisz męki.
9.GRZYM1936Abraham mu rzecze: Synu, wspomnij sobie, że ci było dobrze za życia a Łazarzowi źle, a teraz on używa, a ty cierpisz.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł mu Abraham: Synu, wspomnij, żeś za życia swego otrzymał dobro, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł Abraham: Synu, wspomnij, żeś za życia swego otrzymał dobro, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób - niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.
13.BRYTYJKAAbraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.
14.POZNAŃSKALecz Abraham powiedział: Dziecko, przypomnij sobie, żeś otrzymał dostatki już za życia, a Łazarz cierpiał wtedy niedostatek. A teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz męki.
15.WARSZ.PRASKAAbraham zaś powiedział: Synu, przypomnij sobie, jakie to wielkie dobra otrzymałeś za życia swego, podczas gdy Łazarz doznawał równie wielkiej nędzy. Teraz jest na odwrót: on doznaje pociechy, a ty cierpisz męki.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Abraham powiedział: Dziecko, przypomnij sobie, że twoje dobra odebrałeś w twoim życiu; a Łazarz, podobnie nieszczęścia. Zaś teraz, on tutaj jest pocieszany, a ty cierpisz.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDziecko - odpowiedział Abraham - przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz.
18.TOR.PRZ.A Abraham powiedział: Dziecko! Wspomnij, że ty otrzymałeś swoje dobro za swojego życia, podobnie jak Łazarz zło; a on tutaj jest pocieszany, a ty doznajesz bólu.