« Łuk 16:26 Ewangelia Łukasza 16:27 Łuk 16:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak: Proszę przeto ciebie ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego.
2.WUJEK.1923I rzekł: Proszę cię tedy, ojcze! abyś go posłał do domu ojca mego; albowiem mam pięć braciéj,
3.RAKOW.NTI rzekł: Proszę cię tedy Ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego:
4.GDAŃSKA.1881A on rzekł: Proszę cię tedy, ojcze! abyś posłał do domu ojca mego:
5.GDAŃSKA.2017A on powiedział: Proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca.
6.SZCZEPAŃSKIAle on odparł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego,
7.MARIAWICII rzekł on: Proszę cię tedy, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego:
8.BIESZK.ŁUK.1931I błagał bogacz dalej: Proszę cię tedy, ojcze, abyś go posłał do mego domu rodzicielskiego!
9.GRZYM1936A on rzekł: Błagam cię tedy, Ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego;
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł: Proszę cię tedy, Ojcze, abyś wysłał go do domu ojca mego,
11.DĄBR.GR.1961Tedy on rzekł: Proszę cię więc, Ojcze, abyś wysłał go do domu ojca mego,
12.TYSIĄCL.WYD5Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca.
13.BRYTYJKAI rzekł: Proszę cię więc ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego.
14.POZNAŃSKAPowiedział: Wobec tego proszę cię ojcze, abyś go posłał do mojego ojca,
15.WARSZ.PRASKAWtedy tamten powiedział: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedział: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu mojego ojca,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy bogaty powiedział: Proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca.
18.TOR.PRZ.Wtedy powiedział: Proszę cię więc, Ojcze! Abyś go posłał do domu mojego ojca,