« Łuk 16:27 Ewangelia Łukasza 16:28 Łuk 16:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mam pięć braciej aby je przestrzegł żeby i ci nie przyszli na to miejsce męki.
2.WUJEK.1923Aby im świadectwo wydał, iżby téż oni nie przyszli na to miejsce mąk.
3.RAKOW.NTMam bowiem pięć braciej, aby poświadczył im, iżby też oni nie przyszli na miejsce to dręczenia.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem mam pięć braci, aby im świadectwo wydał, żeby też i oni nie przyszli na to miejsce męki.
5.GDAŃSKA.2017Mam bowiem pięciu braci – niech im da świadectwo, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki.
6.SZCZEPAŃSKImam bowiem pięciu braci, aby ich upomniał, by i oni nie dostali się na to miejsce męki.
7.MARIAWICIalbowiem mam pięciu braci: aby im świadczył, żeby też i oni nie przyszli na to miejsce mąk.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wszak pięciu jeszcze mam braci. Niech ich ostrzeże, aby i oni nie przyszli na to miejsce mąk.
9.GRZYM1936bo mam pięciu braci i chcę, żeby ich ostrzegł, iżby się nie dostali do tego miejsca katuszy.
10.DĄBR.WUL.1973mam bowiem pięciu braci, aby ich przestrzegł, żeby i oni nie dostali się na to miejsce mąk.
11.DĄBR.GR.1961mam bowiem pięciu braci, aby ich przestrzegł, żeby i oni dostali się na to miejsce mąk.
12.TYSIĄCL.WYD5Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki.
13.BRYTYJKAMam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki.
14.POZNAŃSKAbo mam pięciu braci. Niech ich ostrzeże, aby i oni nie trafili na to miejsce męki.
15.WARSZ.PRASKAgdzie mam pięciu braci. Niech ich przestrzeże, żeby i oni nie dostali się przypadkiem na to miejsce męki.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bowiem mam pięciu braci. Niech im wyda świadectwo, aby także i oni nie przyszli do tego miejsca cierpienia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMam bowiem pięciu braci. Niech im złoży świadectwo, aby chociaż oni nie trafili do tego miejsca udręki.
18.TOR.PRZ.Albowiem mam pięciu braci; niech zaświadczy im, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męczarni.