« Łuk 16:2 Ewangelia Łukasza 16:3 Łuk 16:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak w sobie urzędnik: Co uczynię, iż pan mój odejmuje urząd ode mnie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
2.WUJEK.1923I mówił włodarz sam w sobie: Cóż uczynię, gdyż pan mój odejmuje odemnie włodarstwo? kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
3.RAKOW.NTI rzekł sam w sobie on szafarz: Co uczynię, iż Pan mój odejmuje szafarstwo odemnie? Kopać nie mogę, żebrać się sromam.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł on szafarz sam w sobie: Cóż uczynię, gdyż pan mój odbiera ode mnie szafarstwo? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy szafarz powiedział sobie: Co ja zrobię, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
6.SZCZEPAŃSKIWłodarz zaś mówił do siebie: Co ja pocznę, gdy pan mój odbierze mi włodarstwo? Kopać nie mam siły; żebrać się wstydzę.
7.MARIAWICII mówił włodarz sam w sobie: Cóż uczynię, ponieważ pan mój odejmuje ode mnie włodarstwo? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy zastanowił się włodarz nad swojem położeniem i rzekł do siebie: Cóż uczynię, gdy pan mój odejmie mi zarząd majątkiem? Do pracy na roli jestem zbyt słaby, a żebrać się wstydzę.
9.GRZYM1936Wtedy włodarz sam rzekł do siebie: Co mam robić, skoro mi pan włodarstwo odbiera? Kopać nie umiem, a żebrać się wstydzę.
10.DĄBR.WUL.1973I mówił włodarz do siebie: Co ja pocznę, gdy pan mój odejmie mi włodarstwo? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
11.DĄBR.GR.1961I mówił włodarz do siebie: Co ja pocznę, skoro pan mój odejmuje mi włodarstwo? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
12.TYSIĄCL.WYD5Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę.
13.BRYTYJKAI rzekł zarządca do siebie samego: Cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę.
14.POZNAŃSKAA zarządca pomyślał sobie: Co pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządzania? Kopać nie umiem, żebrać się wstydzę,
15.WARSZ.PRASKAWtedy pomyślał sobie rządca: Co ja zrobię, gdy mój pan odbierze mi władzę zarządzania? Kopać nie mogę, wstydzę się żebrać.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś zarządca powiedział sam w sobie: Co uczynię, gdyż mój pan odbiera ode mnie zarządzanie? Kopać nie mam siły, żebrać się wstydzę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy zarządca pomyślał sobie: Co mam zrobić, skoro mój pan odbiera mi urząd? Do ciężkiej pracy sił już nie mam, a żebrania się wstydzę.
18.TOR.PRZ.I powiedział zarządca do siebie: Co uczynię, gdyż pan mój odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mam siły, a żebrać się wstydzę.