« Łuk 16:3 Ewangelia Łukasza 16:4 Łuk 16:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiem co uczynię, iż gdy będę złożon z urzędu, będą mię przyjmować do domów swych.
2.WUJEK.1923Wiem, co uczynię, że, gdy będę złożon z włodarstwa, przyjmą mię do domów swoich.
3.RAKOW.NTWiem co uczynię, iż gdy będę złożon z szafarstwa, przyjmą mię do domów swych.
4.GDAŃSKA.1881Wiem, co uczynię, że gdy będę złożony z szafarstwa, przyjmą mię do domów swoich.
5.GDAŃSKA.2017Wiem, co zrobię, żeby ludzie przyjęli mnie do swoich domów, gdy zostanę odsunięty od zarządzania.
6.SZCZEPAŃSKIWiem, co uczynię, aby przyjęli mnie do swych domów, gdy będę złożony z włodarstwa.
7.MARIAWICIWiem, co uczynię, aby gdy będę złożony z włodarstwa, przyjęli mię do domów swoich.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ah – wiem już, co uczynię, by znaleźć ludzi, którzy mię przyjmą do domów swoich, gdy będę złożony z włodarstwa.
9.GRZYM1936Wiem, co zrobię, abym, gdy mnie z włodarstwa złożą, znalazł kąt u kogo.
10.DĄBR.WUL.1973Wiem, co uczynię, aby gdy będę złożony z włodarstwa, przyjęli mię do domów swoich.
11.DĄBR.GR.1961Wiem, co zrobię, aby gdy będę usunięty z włodarstwa, przyjęli mnie do swoich domów.
12.TYSIĄCL.WYD5Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania.
13.BRYTYJKAWiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa.
14.POZNAŃSKAJuż wiem, co zrobię, aby mnie przyjęli do swoich domów, kiedy nie będę już zarządcą.
15.WARSZ.PRASKAWiem już, co zrobię, żeby mnie inni przyjęli do swoich domów, gdy będę pozbawiony zarządzania.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiem, co mam zrobić, by kiedy zostanę usunięty z zarządzania, przyjęli mnie do swych domów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITAle wiem, co zrobię, by mnie przyjęli do swych domów, gdy już zostanę zdjęty ze stanowiska.
18.TOR.PRZ.Wiem, co uczynię, żeby przyjęli mnie do swoich domów, gdy zostanę odsunięty od zarządzania.