« Łuk 16:6 Ewangelia Łukasza 16:7 Łuk 16:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potym drugiemu rzekł: A ty ile dłużeneś? A on rzekł: Sto łastów pszenice. I mówi jemu: Weźmi twój zapis, a napisz ośmdziesiąt.
2.WUJEK.1923Potem drugiemu rzekł: A ty wieleś winien? A on rzekł: Sto beczek pszenice. I rzekł mu: Weźmij zapis swój, a napisz ośmdziesiąt.
3.RAKOW.NTPotym drugiemu rzekł: A ty wieleś winien? a on rzekł: Sto korcy pszenice. I mówi mu: Weźmi twoje pismo, a napisz ośmdziesiąt.
4.GDAŃSKA.1881Potem drugiemu rzekł: A tyś wiele winien? A on mu rzekł: Sto korcy pszenicy. I rzekł mu: Weźmij zapis twój, a napisz ośmdziesiąt.
5.GDAŃSKA.2017Potem zapytał drugiego: A ty ile jesteś winien? A on mu odpowiedział: Sto korców pszenicy. I powiedział mu: Weź swój zapis i napisz osiemdziesiąt.
6.SZCZEPAŃSKINastępnie zapytał drugiego: A tyś ile winien? On zaś odrzekł: Sto miar pszenicy. Rzekł {też} do niego: Bierz swój zapis i napisz: Ośmdziesiąt.
7.MARIAWICIPotem drugiemu rzekł: A ty wieleś winien? A on rzekł: Sto beczek pszenicy. Rzekł mu: Weźmij zapis twój i napisz: osiemdziesiąt.
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem zapytał drugiego: A ty, ileś winien? Ten mu odpowiedział: Sto beczek pszenicy. Oto, weź twój zapis, odpowiada mu włodarz, napisz: ośmdziesiąt!
9.GRZYM1936Potem zapytał drugiego. A ty ileś winien? Odpowiedział: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź zapis i napisz: osiemdziesiąt.
10.DĄBR.WUL.1973Potem rzekł do drugiego: A ty ileś winien? A on odpowiedział: Sto korców pszenicy. I rzekł mu: Weź zapis twój, a napisz osiemdziesiąt.
11.DĄBR.GR.1961Potem rzekł do drugiego: A ty ileś winien? A on odpowiedział: Sto korców pszenicy. Mówi mu: Weź zapis twój, a napisz: osiemdziesiąt.
12.TYSIĄCL.WYD5Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korców pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt.
13.BRYTYJKAPotem rzekł do drugiego: A ty ile winieneś? A ten odrzekł: Sto korców pszenicy. Rzekł mu: Weź zapis swój i napisz osiemdziesiąt.
14.POZNAŃSKAPotem powiedział drugiemu: A ty ileś winien? - Ten odrzekł: Sto korców pszenicy. - Mówi mu: Bierz swój zapis i pisz: osiemdziesiąt.
15.WARSZ.PRASKAPotem mówił do drugiego: A ty ile jesteś winien? Sto korcy pszenicy – odpowiedział. Tedy rzekł mu: Bierz twój wykaz długów i napisz: osiemdziesiąt.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem powiedział drugiemu: A ty ile jesteś winien? Zaś on mu powiedział: Sto korców pszenicy. Mówi mu: Weź twoje papiery wartościowe i napisz osiemdziesiąt.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDrugiego zapytał: A ty jaki masz dług? Sto korów pszenicy - odpowiedział. Zarządca na to: Bierz swoje pokwitowania i pisz: osiemdziesiąt.
18.TOR.PRZ.Potem drugiemu powiedział: A ty ile jesteś winien? A on mu powiedział: Sto korców pszenicy. I powiedział mu: Weź swój zapis dłużny i napisz osiemdziesiąt.