« Łuk 2:34 Ewangelia Łukasza 2:35 Łuk 2:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:34) A i ciebie samej duszę przejdzie miecz, aby się odkryły zwiela serc myśli.
2.WUJEK.1923I duszę twą własną przeniknie miecz, aby myśli z wiela serc były objawione.
3.RAKOW.NT(K temu i twoję duszę przeniknie miecz,) aby były objawione z wiela serc rozmyślania.
4.GDAŃSKA.1881(I twoję własną duszę miecz przeniknie,)aby myśli z wielu serc objawione były.
5.GDAŃSKA.2017(I twoją duszę miecz przeniknie), aby myśli wielu serc zostały objawione.
6.SZCZEPAŃSKItwoją zaś własną duszę miecz przeszyje, by wyszły na jaw wielu serc zamysły.
7.MARIAWICIi duszę twą własną przeniknie miecz, aby myśli z wielu serc były objawione.
8.BIESZK.ŁUK.1931I duszę twą przeszyje miecz. Wtenczas także na jaw wyjdą prawdziwe myśli wielu serc”.
9.GRZYM1936A i twoją duszę miecz przeniknie, aby myśli wielu serc objawione były.
10.DĄBR.WUL.1973A duszę twoją własną przeniknie miecz, by wyszły na jaw zamysły serc wielu.
11.DĄBR.GR.1961A i twoją własną duszę przeniknie miecz, by wyszły na jaw zamysły serc wielu.
12.TYSIĄCL.WYD5- a Twoją duszę miecz przeniknie - aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
13.BRYTYJKAI aby były ujawnione myśli wielu serc; także twoją własną duszę przeniknie miecz.
14.POZNAŃSKAA twoje serce miecz przeszyje, aby wyszły na jaw zamysły wielu (ludzi).
15.WARSZ.PRASKATwoją zaś duszę przeszyje miecz, aby wyszły na jaw zamysły serc wielu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.lecz i samą twoją duszę miecz przeniknie; by mogły zostać wyjawione opinie z wielu serc.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób wyjdą na jaw zamysły wielu serc; przy tym też twoją własną duszę przeszyje miecz cierpienia.
18.TOR.PRZ.I twoją własną duszę przeszyje miecz, aby w ten sposób zostały objawione zamysły z wielu serc.