« Łuk 2:36 Ewangelia Łukasza 2:37 Łuk 2:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:36) A wdową jakmiarz lat ośmdziesiąt czterzy (była) i nie odstępowała od świątnice postami i modlitwami służąc wnocy i we dnie.
2.WUJEK.1923A ta była wdową aż do lat ośmdziesiąt i czterech, która nie odchadzała z kościoła, postami i modlitwami służąc we dnie i w nocy.
3.RAKOW.NTA ta była wdową około ośmidziesiąt i czterech lat, która nie odchadzała od kościoła, w pościech i modlitwach służąc Bogu w nocy i we dnie.
4.GDAŃSKA.1881A ta była wdową, około ośmdziesiąt i czterech lat; która nie wychodziła z kościoła, w postach i w modlitwach służąc Bogu w nocy i we dnie.
5.GDAŃSKA.2017A była wdową mającą około osiemdziesięciu czterech lat, która nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
6.SZCZEPAŃSKIa jako wdowa doczekała się ośmdziesiątego czwartego roku; i nie opuszczała świątyni, służąc <Bogu> dniem i nocą w postach i modłach.
7.MARIAWICIi była wdową aż do lat osiemdziesięciu i czterech, i nie odchodziła od Kościoła, postami i modlitwami służąc Bogu we dnie i w nocy.
8.BIESZK.ŁUK.1931potem, była wdową i liczyła wówczas już blisko ośmdziesiąt cztery lata. Nie opuszczała prawie świątyni, służyła Bogu poszcząc i modląc się we dnie i w nocy.
9.GRZYM1936Jako wdowa w wieku osiemdziesięciu czterech lat nie opuszczała już świątyni, służąc Bogu dzień i noc na modlitwie i postach.
10.DĄBR.WUL.1973I będąc wdową do lat osiemdziesięciu czterech nie opuszczała świątyni, służąc Bogu dniem i nocą w postach i modlitwach.
11.DĄBR.GR.1961I będąc wdową do lat osiemdziesięciu czterech, nie opuszczała świątyni, służąc Bogu dniem i nocą w postach i modlitwach.
12.TYSIĄCL.WYD5i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
13.BRYTYJKAI była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku życia, i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą.
14.POZNAŃSKAa we wdowieństwie osiemdziesiąt cztery lata. Nie opuszczała świątyni oddając część Bogu przez post i modlitwę we dnie i w nocy.
15.WARSZ.PRASKAa teraz, jako wdowa, mając już lat osiemdziesiąt cztery, nie opuszczała świątyni, postami i modlitwą służąc [Bogu] we dnie i w nocy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz wdowa od około osiemdziesięciu czterech lat), która nie odstępowała od Świątyni, służąc nocą i dniem postami oraz prośbami do Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITa następnie była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała ona świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach.
18.TOR.PRZ.A ta była wdową, mającą około osiemdziesiąt cztery lata, która nie opuszczała świątyni, w postach i w błaganiach służąc Bogu, w nocy i we dnie.