« Łuk 2:41 Ewangelia Łukasza 2:42 Łuk 2:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(2:41) A gdy mu było lat dwanaście gy oni szli do Jerozolim wedle zwyczaju święta
2.WUJEK.1923A gdy już był we dwunaście leciech, gdy oni wstąpili do Jeruzalem wedle zwyczaju dnia świętego;
3.RAKOW.NTA gdy było w leciech dwunaście, gdy oni wstąpili do Jerozolimy wedle zwyczaju święta;
4.GDAŃSKA.1881A gdy już był we dwunastym roku, a oni wstępowali do Jeruzalemu według zwyczaju onego święta;
5.GDAŃSKA.2017I gdy miał dwanaście lat, poszli do Jerozolimy, zgodnie ze zwyczajem tego święta.
6.SZCZEPAŃSKIGdy więc doszedł do lat dwunastu, udali się oni {do Jerozolimy} na zwykły obchód tej uroczystości.
7.MARIAWICIA gdy był już we dwunastu latach, gdy oni wstąpili do Jeruzalem według zwyczaju dnia świętego,
8.BIESZK.ŁUK.1931Także wtedy, gdy już miał dwanaście lat, poszli podług zwyczaju do Jerozolimy.
9.GRZYM1936Gdy Jezus miał już dwanaście lat, a rodzice według zwyczaju przybyli do Jerozolimy
10.DĄBR.WUL.1973I gdy miał już lat dwanaście, udali się do Jerozolimy według zwyczaju onego święta.
11.DĄBR.GR.1961I gdy miał już lat dwanaście, podążyli tam według zwyczaju onego święta.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.
13.BRYTYJKAI gdy miał dwanaście lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju.
14.POZNAŃSKAKiedy miał lat dwanaście, poszli (tam) z pielgrzymką, jak nakazywał świąteczny zwyczaj.
15.WARSZ.PRASKAGdy [Jezus] miał lat dwanaście, również udali się tam, zgodnie ze zwyczajem świątecznym.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc kiedy miał dwanaście lat, oni wchodzili do Jerozolimy, według zwyczaju święta.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPoszli tam też, zgodnie ze zwyczajem, gdy Jezus ukończył dwanaście lat.
18.TOR.PRZ.I gdy miał dwanaście lat, wstąpili do Jerozolimy według zwyczaju tego święta;