« Łuk 2:5 Ewangelia Łukasza 2:6 Łuk 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Stało się lepak gdy oni tam byli, wypełniły się dni rodzenia jej.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła.
3.RAKOW.NTI sstało się gdy oni byli tam, wypełniły się dni rodzenia jej.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła.
5.GDAŃSKA.2017A gdy tam byli, nadszedł czas porodu.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy tam przebywali, nadeszły dni <Jej> rozwiązania.
7.MARIAWICII stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy tam przebywali, nadeszła dla niej godzina porodzenia.
9.GRZYM1936I kiedy tam byli, wypełniły się właśnie jej dni
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy tam byli, że wypełniły się dni, aby porodziła.
11.DĄBR.GR.1961I stało się, gdy tam byli, że wypełniły się dni, aby porodziła.
12.TYSIĄCL.WYD5Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
13.BRYTYJKAI gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła.
14.POZNAŃSKAKiedy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania.
15.WARSZ.PRASKAA kiedy się tam znajdowali, nadszedł dla niej czas rodzenia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale tam, w czasie ich pobytu się zdarzyło, że wypełniły się dni jej rodzenia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITAkurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania.
18.TOR.PRZ.I stało się, gdy tam byli, że wypełniły się dni, aby urodziła.