« Łuk 2:6 Ewangelia Łukasza 2:7 Łuk 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I urodziła syna swego pierworodnego i spowiła ji i położyła ji w jaślach, przeto iż nie było im miejsca w gospodzie.
2.WUJEK.1923I porodziła syna swojego pierworodnego, a uwinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, iż miejsca im nie było w gospodzie.
3.RAKOW.NTI urodziła Syna swego pierworodnego, i uwinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie; dla tego iż nie mieli miejsca w gospodzie.
4.GDAŃSKA.1881I porodziła syna swego pierworodnego; a uwinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, przeto iż miejsca nie mieli w gospodzie.
5.GDAŃSKA.2017I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
6.SZCZEPAŃSKII porodziła Syna swego pierworodnego, i uwinęła Go w pieluszki i złożyła Go w żłobie; bo nie było dla nich miejsca w gospodzie.
7.MARIAWICII porodziła Syna swego pierworodnego i uwinęła Go w pieluszki i położyła Go w żłobie, ponieważ nie było dla nich miejsca w gospodzie.
8.BIESZK.ŁUK.1931I porodziła syna swojego pierworodnego, uwinęła go w pieluszki i położyła w żłobie; ponieważ nie było dla nich innego miejsca w gospodzie.
9.GRZYM1936i porodziła syna swego pierworodnego, powiła go i złożyła w żłobie, bo nie było miejsca w gospodzie.
10.DĄBR.WUL.1973I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i złożyła w żłobie: nie było bowiem dla nich miejsca w gospodzie.
11.DĄBR.GR.1961I porodziła syna swego pierworodnego, owinęła go w pieluszki, i złożyła w żłobie: nie było bowiem dla nich miejsca w gospodzie.
12.TYSIĄCL.WYD5Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
13.BRYTYJKAI porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
14.POZNAŃSKAI powiła syna pierworodnego, i owinęła w pieluszki, i położyła w żłobie, ponieważ nie było dla nich miejsca w gospodzie.
15.WARSZ.PRASKAI wydała na świat Syna pierworodnego, owinęła Go w pieluszki i złożyła w żłobie, bo zabrakło dla nich miejsca w gospodzie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc urodziła syna swego pierworodnego, owinęła go pieluszkami i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca na kwaterze.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca.
18.TOR.PRZ.I urodziła swojego pierworodnego syna, i owinęła Go w pieluszki, i położyła Go w żłobie, dlatego że nie było dla nich miejsca na kwaterze.