« 2Krl 21:17 2 Księga Królewska 21:18 2Krl 21:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI skonał Manases z swymi oćcy a pochowan w ogrodzie domu swego w zagrodzie Osam, a krolował Amon syn jego w miasto jego.
2.WUJEK.1923I zasnął Manasses z ojcy swymi, i pogrzebion jest w ogrodzie domu swego, w ogrodzie Oza: i królował Amon, syn jego, miasto niego.
3.GDAŃSKA.1881I zasnął Manases z ojcami swymi, i pogrzebiony jest w ogrodzie domu swego, w ogrodzie Ozy; a królował Amon, syn jego, miasto niego.
4.GDAŃSKA.2017I Manasses zasnął ze swymi ojcami, i został pogrzebany w ogrodzie swego domu, w ogrodzie Uzzy. I Amon, jego syn, królował w jego miejsce.
5.CYLKOWI spoczął Manase przy ojcach swoich i pochowano go w ogrodzie pałacu swojego, w ogrodzie Uzy. I objął rządy syn jego, Amon, miasto niego.
6.KRUSZYŃSKII zasnął Manasses z ojcami swoimi i został pogrzebany w ogrodzie domu swego - w ogrodzie Uzzy; Amon, syn jego, panował zamiast niego.
7.TYSIĄCL.WYD5I spoczął Manasses ze swymi przodkami, i pochowany został w ogrodzie swego domu, w ogrodzie Uzzy, a syn jego, Amon, został w jego miejsce królem.
8.BRYTYJKAI spoczął Manasses ze swoimi ojcami, i został pochowany w ogrodzie swojego domu, w ogrodzie Uzzy, a władzę królewską po nim objął Amon, jego syn.
9.POZNAŃSKAManasse spoczął ze swoimi przodkami i został pogrzebany w ogrodzie swego pałacu, w ogrodzie Uzza. Po nim królował jego syn Amon.
10.WARSZ.PRASKAKiedy Manasses odszedł do swoich przodków i został pochowany w ogrodzie koło swego pałacu, w ogrodzie Uzzy, władzę po nim objął jego syn Amon.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Menase spoczął przy swoich przodkach, a pochowano go w ogrodzie jego pałacu, w ogrodzie Uzji. Zaś rządy, zamiast niego, objął jego syn Amon.
12.EIB.BIBLIA.2016Gdy Manasses spoczął ze swoimi ojcami, został pochowany w ogrodzie Uzy przy swoim pałacu, a władzę po nim objął jego syn Amon.