« 2Krl 21:19 2 Księga Królewska 21:20 2Krl 21:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi czynił złe przed obliczym bożym, jako czynił Manases ociec jego,
2.WUJEK.1923A czynił złe przed oczyma Pańskiemi, jako był uczynił Manasses, ojciec jego.
3.GDAŃSKA.1881I czynił złe przed oczyma Pańskiemi, jako czynił Manases, ojciec jego.
4.GDAŃSKA.2017Czynił on to, co złe w oczach PANA, tak jak czynił jego ojciec Manasses.
5.CYLKOWI czynił co niegodziwem było w oczach Wiekuistego, tak jako czynił Manase, ojciec jego.
6.KRUSZYŃSKII postępował niegodziwie w oczach Bożych, jako czynił Manasses, ojciec jego.
7.TYSIĄCL.WYD5Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, tak jak czynił jego ojciec, Manasses.
8.BRYTYJKACzynił on to, co złe w oczach Pana, podobnie jak Manasses, jego ojciec.
9.POZNAŃSKACzynił to, co było złe w oczach Jahwe, tak jak czynił Manasse, jego ojciec.
10.WARSZ.PRASKAAmon czynił wszystko, co złe w oczach Jahwe, tak zresztą jak jego ojciec, Manasses.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz czynił, co było niegodziwym w oczach WIEKUISTEGO, tak, jak to czynił jego ojciec Menase.
12.EIB.BIBLIA.2016Czynił on to, co złe w oczach PANA, podobnie jak jego ojciec Manasses.