« 2Krl 21:24 2 Księga Królewska 21:25 2Krl 21:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle jini skutcy Amonowi, cso czynił, pisano w księgach skutkow dni krolow Juda. I skończał Amon s oćcy swymi,
2.WUJEK.1923(21:24) A ostatek mów Amona, które czynił, aza tego nie napisano w księgach mów dni królów Juda.
3.GDAŃSKA.1881Ale inne sprawy Amonowe, które czynił, opisane są w kronikach o królach Judzkich.
4.GDAŃSKA.2017A pozostałe dzieje Amona, które czynił, czy nie są zapisane w księdze kronik królów Judy?
5.CYLKOWA co do innych spraw Amona, których dokonał, spisano to wszak w księdze dziejów królów judzkich.
6.KRUSZYŃSKIReszta dziejów Amona, których dokonał, czyż nie są zapisane w księdze Kronik królów judzkich?
7.TYSIĄCL.WYD5A czyż pozostałe czyny Amona, których dokonał, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
8.BRYTYJKAPozostałe zaś sprawy Amona, których dokonał, są spisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
9.POZNAŃSKAReszta dziejów Amona [i to], co zdziałał, czyż te [sprawy] nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
10.WARSZ.PRASKAPozostałe dzieje Amona, wszystkie jego dokonania są opisane w Księdze Kronik Królów Judzkich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A co do innych spraw Amona, których dokonał, to spisano w Księdze Dziejów Królów Judzkich.
12.EIB.BIBLIA.2016Pozostałe sprawy i dokonania Amona zostały opisane w zwoju Dziejów królów Judy.