« Iza 22:1 Księga Izajasza 22:2 Iza 22:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Krzyku pełne miasto ludne, miasto wesołe! pobici twoi nie pobici mieczem, ani pomarli na wojnie.
2.GDAŃSKA.1881Miasto pełne wrzasku, i zgiełku, miasto weselące się! Pobici twoi nie są pobici mieczem, ani zginęli w bitwie.
3.GDAŃSKA.2017Miasto pełne wrzasku i zgiełku, miasto wesołe! Twoi zabici nie padli od miecza ani nie zginęli w bitwie.
4.CYLKOWWrzawy pełne, miasto zgiełku, twierdzo wesoła! polegli twoi, nie są to polegli od miecza, ani zabici na wojnie.
5.TYSIĄCL.WYD5o pełne zgiełku, miasto wrzaskliwe, stolico rozbawiona? Twoi zabici nie legli od miecza ani nie zginęli na wojnie.
6.BRYTYJKAGrodzie pełen krzyku, hałaśliwy, miasto wesołe! Twoi polegli nie padli od miecza, ani nie zginęli w walce!
7.POZNAŃSKAMiasto pełne wrzawy! Grodzie hałaśliwy! Miasto rozbawione! Twoi zabici - to nie pobici od miecza i nie polegli na wojnie.
8.WARSZ.PRASKAmiasto pełne zgiełku, wrzawy i radości? Wszyscy twoi pomordowani nie od miecza polegli, twoi zmarli nie zginęli na wojnie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miasto zgiełku i pełne wrzawy; wesoła twierdzo! Twoi polegli nie są poległymi od miecza, ani zabitymi na wojnie.
10.EIB.BIBLIA.2016o, miasto pełne hałasów i zgiełku, grodzie radosny?! Twoi zabici nie padli od miecza. Nie polegli w walce!