« Iza 22:23 Księga Izajasza 22:24 Iza 22:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zawieszą na nim wszystkę sławę domu ojca jego, naczynia rozmaitego, wszelakie naczynie małe, od naczynia kubków aż do wszego naczynia muzyków.
2.GDAŃSKA.1881A zawiśnie na nim wszystka sława domu ojca jego, synowie i córki, i wszystko naczynie by najmniejsze, od naczynia, z którego piją, aż do każdego naczynia winnego.
3.GDAŃSKA.2017I zawieszą na nim cała chwała domu jego ojca, synowie i córki, wszelkie drobne naczynia, od kubków do wszelkich dzbanów.
4.CYLKOWI zawiśnie na nim wszystka świetność domu ojca jego, - odrośle i narośle, wszelkie naczynia drobne - od naczyń miedniczych, aż do różnych naczyń dzbankowatych.
5.TYSIĄCL.WYD5Na nim zawieszą całą chlubę jego domu ojcowskiego - młode pędy i odrośle - wszystkie drobne naczynia, od czarek do wszelakich dzbanów.
6.BRYTYJKAI na nim zawiśnie cały ciężar domu jego ojca, pędy szlachetne i pędy dzikie, wszelkie naczynia drobne, od miednic do wszelakich dzbanów.
7.POZNAŃSKAJeśli jednak zawiśnie na nim cała chluba domu ojca jego, [zarówno] pędy główne [jak i] poboczne odrośle, wszelkie drobne naczynia od kubków - po dzbany wszelkiego rodzaju,
8.WARSZ.PRASKANa nim zawieszę wszelką chwałę całego ojcowskiego domu: wszystkie jego dzieci, i całe potomstwo, wszystkie naczynia, od pucharów aż po wielkie dzbany.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na nim zawiśnie cała świetność domu jego ojca – odrośle i narośle, wszystkie drobne naczynia – od miednic, aż do różnych dzbanków.
10.EIB.BIBLIA.2016I zawiśnie na nim cała chwała domu jego ojca, pędy i odrośle, i wszelkie drobne sprzęty - od miednic po dzbany.