« Iza 22:24 Księga Izajasza 22:25 Iza 23:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W on dzień, mówi Pan zastępów, będzie wyjęt kołek, który był wbity na miejscu wiernem: i złamany będzie i upadnie, i zginie, co na nim wisiało; bo Pan powiedział.
2.GDAŃSKA.1881Dnia onego, mówi Pan zastępów, będzie wyjęty gwóźdź, który był wbity na miejscu pewnem, a będzie przycięty i upadnie; odcięte będzie i brzemię, które jest na nim; bo Pan mówił.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu, mówi PAN zastępów, gwóźdź, który był wbity w miejscu pewnym, zostanie wyjęty i przycięty, i spadnie; a brzemię, które wisiało na nim, zostanie odcięte. Tak bowiem PAN to powiedział.
4.CYLKOWDnia onego, rzecze Wiekuisty zastępów, wyjętym będzie gwóźdź, wbity w miejsce pewne, i będzie odciętym i upadnie i zginie ciężar, co był na nim, gdyż Wiekuisty to wyrzekł.
5.TYSIĄCL.WYD5W ów dzień, mówi Pan Zastępów, kołek wbity na miejscu pewnym nie wytrzyma, lecz złamie się i spadnie, a cały ciężar, który na nim wisiał, roztrzaska się. Albowiem Pan powiedział.
6.BRYTYJKAW owym dniu – mówi Pan Zastępów – gwóźdź wbity na pewnym miejscu podda się, odłamie i spadnie, i ciężar na nim zawieszony rozbije się, gdyż Pan to powiedział.
7.POZNAŃSKAw on dzień - tak mówi Jahwe Zastępów - gwóźdź wbity w miejsce trwałe złamie się i wypadnie, ciężar zaś, który na nim wisiał, ulegnie zniszczeniu. [Tak] bowiem Jahwe powiedział.
8.WARSZ.PRASKAOtóż w dniu owym – taki jest wyrok Pana Zastępów – stąpi pal wbity w twardą ziemię. Spadnie wszystko, co na nim wisiało i roztrzaska się, bo Pan tak postanowił.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia – mówi WIEKUISTY Zastępów, będzie wyjęty gwóźdź wbity w utwierdzone miejsce, będzie odcięty i upadnie, i zginie ciężar, który był na nim – gdyż powiedział to WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016Gdy jednak przyjdzie ten dzień - oto Słowo PANA Zastępów - zostanie usunięty gwóźdź wbity na pewnym miejscu, zetną go i spadnie, a wraz z nim ciężar zawieszony na nim - tak bowiem sam PAN postanowił.