« Psal 109:9 Księga Psalmów 109:10 Psal 109:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(108:9) Mijając przeniesioni bądźcie synowie jego i żebrzycie, wyrzuceni bądźcie i❬z❭ przebytko❬w❭ jich.
2.PS.PUŁAWSKI(108:9) Mijając przeniesieni bądźcie synowie jego i żebrzycie, wyrzuceni bądźcie z przebytkow jich.
3.WUJEK.1923Niech się tułający przenoszą synowie jego, a niech żebrzą i niech będą wyrzuceni z mieszkania swego.
4.GDAŃSKA.1881Niech będą biegunami i tułaczami synowie jego, niech żebrzą, a niech żebrzą wychodząc z pustek swoich.
5.GDAŃSKA.2017Niech jego dzieci będą tułaczami i żebrzą, niech żebrzą z dala od swoich opustoszałych miejsc.
6.PS.BYCZ.1854A,-tułając-się, niech-się-błąkają dzieci-jego, i-niech-żebrzą; oraz-niech-szukają chleba, daleko, od-spustoszeń-swoich.
7.GÖTZE.1937Dzieci jego niech się tułają i żebrzą, a zdala od gruzów swoich niech szukają pokarmu!
8.CYLKOWNiechaj tułają się synowie jego, i żebrzą, i proszą zdala od ruin swoich.
9.KRUSZYŃSKIA włócząc się, niechaj tułają się i żebrzą synowie jego, niechaj szukają z pustkowi swoich.
10.ASZKENAZYNiechbyż spokoju nie zaznały i tułały się jego syny, dopraszały się i poszukiwały z własnych rumowisk.
11.SZERUDANiech się tułają jego dzieci jak żebracy i proszą, wypędzone z własnych spustoszonych domów!
12.TYSIĄCL.WYD1(108:10) Niech jego dzieci wciąż się tułają i żebrzą i ze zniszczonych swych domów niech będą wygnane.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech jego dzieci wciąż się tułają i żebrzą i niech zostaną wygnane z rumowisk!
14.BRYTYJKANiech się tułają dzieci jego i żebrzą. Niech będą wypędzone ze swych spustoszonych domów!
15.POZNAŃSKANiech jego dzieci tułają się i żebrzą, niech będą wygnane ze zniszczonych swych domów.
16.WARSZ.PRASKANiech dzieci ich tułają się i żebrzą i niech będą wygnane nawet z gruzów ich domów!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech się tułają jego synowie, żebrzą i proszą z dala od swoich ruin.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJego potomstwo niech się tuła i żebrze, I szuka wsparcia, wychodząc ze zgliszcz!
19.TOR.PRZ.Niech jego synowie wciąż się tułają i niech żebrzą, i szukają pokarmu w swoich ruinach.