« Psal 109:19 Księga Psalmów 109:20 Psal 109:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(108:19) To działo jich, jiż uwłoczą mnie u Gospodna i jiż mołwią złe przeciwo duszy mojej.
2.PS.PUŁAWSKI(108:19) To działo jich, jiż uwłoczą mnie u Boga i jiż mołwią złe przeciwo duszy mojej.
3.WUJEK.1923To dzieło tych, którzy mi u Pana uwłaczają: i którzy źle mówią przeciw duszy mojéj.
4.GDAŃSKA.1881Takowa zapłata niech będzie przeciwnikom moim od Pana, i tym, którzy źle mówią przeciwko duszy mojej.
5.GDAŃSKA.2017Taka niech będzie zapłata od PANA dla moich przeciwników i tych, którzy źle mówią przeciwko mojej duszy.
6.PS.BYCZ.1854Taką, niech będzie, zapłata przeciwników-moich, od Pana, i-dla-mówiących złośliwie, o osobie-mojéj.
7.GÖTZE.1937To niechaj będzie nagrodą przeciwników moich od Pana i tych, którzy zło mówią przeciwko duszy mojej!
8.CYLKOWTaką niech będzie zapłata przeciwników moich od Boga, którzy zmawiają się przeciw duszy mojéj.
9.KRUSZYŃSKITaka zapłata niech będzie od Pana dla przeciwników moich, i dla tych, co źle mówią duszy mojej.
10.ASZKENAZYTaką nagroda poczynań oskarżycieli moich od Jehowy i tych, co źle przymawiają mej duszy.
11.SZERUDATaką niech będzie zapłata Pana dla przeciwników moich i dla tych, którzy źle mówią o mnie!
12.TYSIĄCL.WYD1(108:20) Taką niech mają zapłatę od Pana ci, którzy mnie oskarżają, którzy złe rzeczy mówią przeciw duszy mojej.
13.TYSIĄCL.WYD5Taką niech mają zapłatę od Pana moi oskarżyciele, którzy przeciw mnie mówią złe rzeczy.
14.BRYTYJKATaka niech będzie zapłata Pana dla tych, którzy mnie oskarżają I źle o mnie mówią!
15.POZNAŃSKATak niech Jahwe odpłaci mym oskarżycielom, tym, którzy źle mówią przeciw mojej duszy.
16.WARSZ.PRASKATak niech Pan odpłaci wszystkim mym oszczercom i tym, którzy mnie ciągle spotwarzają.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Taką niech będzie od BOGA zapłata dla moich przeciwników, którzy się zmawiają przeciwko mojej duszy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTaka niech będzie zapłata PANA dla moich oskarżycieli I dla tych, którzy swą mową wyrządzają mi zło!
19.TOR.PRZ.Taką niech mają zapłatę od Jhwh moi przeciwnicy i ci, którzy źle mówią przeciwko mojej duszy.