« Psal 109:22 Księga Psalmów 109:23 Psal 109:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(108:22) Jako cień, jenż to mija, wzięt jeśm i wybit {albo wypędzon} jeśm jako kobyłka.
2.PS.PUŁAWSKI(108:22) Jako cień, jenże mija, wzięt jeśm i wytrzęsion jako kobyłka.
3.WUJEK.1923Przeminąłem jako cień, kiedy schodzi: i jestem strząśniony jako szarańcza.
4.GDAŃSKA.1881Jako cień, który ustępuje, uchodzić muszę; zganiają mię jako szarańczę.
5.GDAŃSKA.2017Niknę jak cień, który się chyli, strząsają mnie jak szarańczę.
6.PS.BYCZ.1854Jakby-cień, przy-schyłku-swym, uchodzę; wypędzon-jestem, jako-szarańcza.
7.GÖTZE.1937Jak cień, który się wydłuża, tak ja znikam; zostaję przepędzony jak szarańcza.
8.CYLKOWJak cień ustępujący znikam, tułam się jak szarańcza.
9.KRUSZYŃSKIJak cień, gdy ustępuje, ja uchodzę, zganiany jestem, jako szarańcza.
10.ASZKENAZYJako cień, gdy się pochyli, się rozszedłem, wyrzuconym jako szarańcza.
11.SZERUDAZnikam jak cień pod wieczór, strząsają mnie jak szarańcze.
12.TYSIĄCL.WYD1(108:23) Niknę jak cień, co się nachyla, strząsają mnie jak szarańczę.
13.TYSIĄCL.WYD5Niknę jak cień, co się wydłuża, strząsają mnie jak szarańczę.
14.BRYTYJKANiknę jak cień pod wieczór, Strząsają mnie jak szarańczę.
15.POZNAŃSKAZnikam jak cień, który się nachyla, strząsają mnie niby szarańczę.
16.WARSZ.PRASKAW oczach ginę jak cień, co przemija, strząsają mnie jak szarańczę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znikam jak cień, co ustępuje; tułam się jak szarańcza.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiknę jak cień coraz dłuższy pod wieczór, Strząsają mnie z siebie jak szarańczę.
19.TOR.PRZ.Odchodzę jak cień, który się schyla, strząsają mnie jak szarańczę.