« Psal 109:25 Księga Psalmów 109:26 Psal 109:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(108:25) Pomoży mi, Panie Boże moj, zbawiona mię uczyń podług miłosierdzia twego,
2.PS.PUŁAWSKI(108:25) Pomoży mi, Gospodnie Boże moj, zbawionym mie uczyń podług miłosierdzia twego,
3.WUJEK.1923Wspomóżże mię, Panie, Boże mój: zbaw mię według miłosierdzia swego.
4.GDAŃSKA.1881Wspomóżże mię, o Panie, Boże mój! zachowaj mię według miłosierdzia swego,
5.GDAŃSKA.2017Wspomóż mnie, PANIE, mój Boże; wybaw mnie według swego miłosierdzia;
6.PS.BYCZ.1854Dopomoż-mi, o-Panie, Boże-mój! ocal-mię, według-łaski-Twojéj.
7.GÖTZE.1937Pomóż mi, Panie, Boże mój! Wybaw mnie według dobroci Swojej,
8.CYLKOWDopomóż mi Boże, Panie mój, wybaw mnie łaską Twoją.
9.KRUSZYŃSKIWspomóż mnie Panie, Boże mój! Zbaw mnie według miłosierdzia swego!
10.ASZKENAZYWspomóż mię, Jehowo, Boże mój, wybaw mię, jako łaska Twa!
11.SZERUDAWspomóż mnie, Pale Boże mój, wybaw mnie dzięki łasce swojej!
12.TYSIĄCL.WYD1(108:26) Dopomóż mi, Panie, mój Boże; ocal mnie według swego miłosierdzia,
13.TYSIĄCL.WYD5Dopomóż mi, Panie, mój Boże; ocal mnie w swej łaskawości,
14.BRYTYJKAWspomóż mnie. Panie, Boże mój, Wybaw mnie dla łaski swojej!
15.POZNAŃSKAWspomóż mnie, o Jahwe, Boże mój, wybaw mnie przez wzgląd na Twą łaskawość.
16.WARSZ.PRASKAWspomóż mnie, o Panie mój i Boże, wybaw mnie przez wielkie miłosierdzie Twoje!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dopomóż mi WIEKUISTY, Boże mój, wybaw mnie Twoją łaską.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPomóż mi, PANIE, mój Boże, Wybaw ze względu na swą łaskę!
19.TOR.PRZ.Wspomóż mnie, Jhwh, mój Boże; wybaw mnie według swojego miłosierdzia;