« Psal 109:28 Księga Psalmów 109:29 Psal 109:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(108:28) Obleczeni bądźcie, jiż mnie uwłoczą, sromotą i odzieni bądźcie jako sowitym płaszczem sromotą swoją.
2.PS.PUŁAWSKI(108:28) Obleczeni bądźcie sromotą, ktorzy mi uwłaczają, i odzieni bądźcie jako trojną sromotą swoją.
3.WUJEK.1923Niechaj będą ci, którzy mi uwłóczą, sromotą obleczeni: a niech się przyodzieją, jako dwoistym płaszczem, zelżywością swoją.
4.GDAŃSKA.1881Niech będą przeciwnicy moi w hańbę obleczeni, a niech się przyodzieją, jako płaszczem, zelżywością swoją.
5.GDAŃSKA.2017Niech moi przeciwnicy okryją się hańbą i niech się okryją własnym wstydem jak płaszczem.
6.PS.BYCZ.1854Niech-się-odzieją, przeciwnicy-moi, sromotą, i-niech-okryją-się, jakby-płaszczem, hańbą-swoją.
7.GÖTZE.1937Przeciwnicy moi niechaj przyodziani będą wstydem, a niech się osłonią sromotą, jak płaszczem.
8.CYLKOWObloką się przeciwnicy moi sromotą, okryją się jak opończą hańbą swoją.
9.KRUSZYŃSKINiechaj przeciwnicy moi w hańbę się obleką a zelżywością swoją, jako płaszczem niech się przyodzieją.
10.ASZKENAZYPrzyodzieją się w hańbę oskarżyciele moi i niby płaszcz przyobleką swój wstyd.
11.SZERUDANiech okryją się hańbą przeciwnicy moi i niech się przyodzieją wstydem jak płaszczem!
12.TYSIĄCL.WYD1(108:29) Niech moi oskarżyciele odzieją się hańbą, niech się wstydem okryją jak płaszczem.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech moi oskarżyciele okryją się hańbą, niech się wstydem przyobleką jak płaszczem!
14.BRYTYJKANiech okryją się hańbą oskarżyciele moiI niech się przyodzieją swym wstydem jak płaszczem!
15.POZNAŃSKANiech moi oskarżyciele okryją się wstydem, niech się jak płaszczem hańbą okryją.
16.WARSZ.PRASKATych, co mnie oskarżają, niech hańba okryje, niech przyodzieją się wstydem jak płaszczem!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moi przeciwnicy odzieją się sromotą, jak opończą okryją się swoją hańbą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech moi oskarżyciele okryją się hańbą, Niech wstyd spowija ich niczym płaszcz!
19.TOR.PRZ.Niech moi przeciwnicy okryją się hańbą i niech się owiną własnym wstydem jak płaszczem.