« Psal 109:29 Księga Psalmów 109:30 Psal 109:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(108:29) Ch[a]walić będę Gospodna barzo w uściech mojich i pośrzod wiela chwalić ji będę,
2.PS.PUŁAWSKI(108:29) Chwalić będę Boga barzo w uściech moich i pośrod wiela chwalić ji będę,
3.WUJEK.1923Będę bardzo wyznawał Panu usty memi: a wpośród wiela chwalić go będę:
4.GDAŃSKA.1881Będę Pana wielce wysławiał usty swemi, a w pośród wielu chwalić go będę.
5.GDAŃSKA.2017Będę wielce wysławiał PANA swymi ustami i pośród tłumu będę go chwalić;
6.PS.BYCZ.1854Będę-chwalił Pana, bardzo, ustami-mojemi; a,-w-pośród wielkich, będę-wysławiał-Go.
7.GÖTZE.1937Będę Pana wielce uwielbiał ustami swemi, a wpośród wielu chwalić Go będę,
8.CYLKOWWysławiać będę Boga wielce ustami mojemi, i wpośród wielu Go chwalić.
9.KRUSZYŃSKIBędę bardzo wysławiał Pana usty swemi, a pośród wielu będę Go chwalił,
10.ASZKENAZYWielceż będę sławił Jehowę mojemi usty i w pośrodku rzesz mnogich będę Go wielbił.
11.SZERUDAGłośno dziękować będę Panu ustami moimi, a pośród licznego grona chwalić Go będę,
12.TYSIĄCL.WYD1(108:30) Ustami będę wielce rozsławiał Pana i w pośrodku mnóstwa Go chwalił;
13.TYSIĄCL.WYD5Chcę dziękować Panu głośno swoimi ustami i chwalić Go w pośrodku tłumów;
14.BRYTYJKAWysławiać będę Pana wielce ustami moimi, A wobec wielu chwalić go będę,
15.POZNAŃSKABędę rozsławiał bardzo Jahwe moimi ustami, w pośrodku licznej rzeszy [Go] będę chwalił.
16.WARSZ.PRASKAA ja chcę głośno wysławiać Pana i chwalić Go pośrodku rzesz licznych.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ja, mymi ustami, będę wielce wysławiał WIEKUISTEGO i pośród wielu Go chwalił.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITGorąco pragnę sławić PANA swoimi ustami I wielbić Go w wielkim zgromadzeniu.
19.TOR.PRZ.Wielce pragnę wysławiać Jhwh swoimi ustami i pośród wielu Go chwalić;