« Psal 109:3 Księga Psalmów 109:4 Psal 109:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(108:3) Za to, by mię miłowali, uwłoczyli są mnie, ale jaz modlił jeśm się.
2.PS.PUŁAWSKI(108:3) Za to, by mie miłowali, uwłoczyli są mnie, ale ja modlił jeśm sie.
3.WUJEK.1923Miasto tego, co mię miłować mieli, uwłaczali mi: a jam się modlił.
4.GDAŃSKA.1881Przeciwili mi się za miłość moję, chociażem się za nich modlił.
5.GDAŃSKA.2017Sprzeciwiają mi się w zamian za moją miłość, choć ja się za nich modliłem.
6.PS.BYCZ.1854Za miłość-moję, nienawidzą-mię; a-ja, za nich się-modlę.
7.GÖTZE.1937Za miłość moją napastowali mnie; lecz ja modlę się.
8.CYLKOWZa miłość moję oskarżają mnie; a ja modlę się.
9.KRUSZYŃSKIZa to, że kochałem, sprzeciwili się mi, a ja się modliłem.
10.ASZKENAZYZa miłość moją mię oskarżają a jam modlitwą.
11.SZERUDAOskarżają mnie za miłość moją, chociaż ja się za nich modlę.
12.TYSIĄCL.WYD1(108:4) Za miłość moją mnie oskarżali: a ja się modliłem.
13.TYSIĄCL.WYD5Oskarżali mnie w zamian za miłość moją, a ja się modliłem.
14.BRYTYJKAOskarżają mnie za miłość moją, Chociaż ja się za nich modlę.
15.POZNAŃSKAZa moją miłość oskarżają mnie podstępnie, a nie przestaję się modlić.
16.WARSZ.PRASKAOkazują mi wrogość w zamian za moją miłość, a ja modlę się za nich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oskarżają mnie za moją miłość; a ja się modlę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOskarżają mnie za mą miłość, A ja trwam w modlitwie.
19.TOR.PRZ.W zamian za moją miłość przeciwstawiają mi się, a ja modliłem się za nich .