« Psal 109:6 Księga Psalmów 109:7 Psal 109:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(108:6) Gdyż będzie sądzo❬n❭, aby wyszedł potępion, a modlitwa jego bądź w grzech.
2.PS.PUŁAWSKI(108:6) Gdy ji sądzą, wyn❬i❭dzie potępion, a modlitwa jego bądź w grzech.
3.WUJEK.1923Gdy go sądzą, niech wynidzie potępiony: a modlitwa jego niech się w grzech obróci.
4.GDAŃSKA.1881Gdy przed sądem stanie, niech wynijdzie potępionym, a modlitwa jego niech się w grzech obróci.
5.GDAŃSKA.2017Gdy stanie przed sądem, niech wyjdzie potępiony, a jego modlitwa niech zamieni się w grzech.
6.PS.BYCZ.1854Po-osądzeniu-go, niech-odejdzie winowajcą; a,-modlitwa-jego, niech-się-stanie grzéchem.
7.GÖTZE.1937Kiedy będzie sądzony, niech będzie uznany za winnego, a modlitwa jego niech będzie poczytana za grzech.
8.CYLKOWGdy sądzonym będzie niech wyjdzie potępiony, a niech modlitwa jego stanie się grzechem.
9.KRUSZYŃSKIGdy sądzony będzie, niechaj wyjdzie potępiony, a modlitwa jego niech się w grzech obróci.
10.ASZKENAZYCzasu sądu jego niechaj wynijdzie złoczyńcą, a modlitwa jego mech grzechem się stanie.
11.SZERUDAGdy przed sądem stanie, niech wyjdzie potępiony, a modlitwę jego niech poczytają mu za grzech!
12.TYSIĄCL.WYD1(108:7) Niech wyjdzie skazany, gdy go sądzić będą, niech prośba jego będzie daremna.
13.TYSIĄCL.WYD5Gdy go sądzić będą, niech wyjdzie jako przestępca, niech prośba jego stanie się winą.
14.BRYTYJKAGdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, A modlitwa jego niech mu będzie poczytana za grzech!
15.POZNAŃSKAGdy będzie sądzony, niech wyjdzie skazany, a jego prośba niech za grzech mu będzie.
16.WARSZ.PRASKANiech w sądzie się okaże, że są przestępcami, niech nawet ich prośby zaczną ich obciążać!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy będzie sądzony niech wyjdzie potępiony, a jego modlitwa niech się stanie grzechem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITW czasie sądu niech zostaną skazani, A ich modlitwę niech im poczytają za grzech!
19.TOR.PRZ.Kiedy zostanie osądzony, niech wyjdzie jako winny, a jego modlitwa niech będzie poczytana mu za grzech.