« Psal 109:8 Księga Psalmów 109:9 Psal 109:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(108:8) Bądźcie synowie jego siroty a żona jego wdowa.
2.PS.PUŁAWSKI(108:8) Bądźcie synowie jego siroty a żona jego wdowa.
3.WUJEK.1923Synowie jego niech będą sierotami: a żona jego wdową.
4.GDAŃSKA.1881Niech dzieci jego będą sierotami, a żona jego wdową.
5.GDAŃSKA.2017Niech jego dzieci będą sierotami, a jego żona wdową.
6.PS.BYCZ.1854Niech-będą dzieci-jego, siérotami, a,-kobiéta-jego, wdową.
7.GÖTZE.1937Dzieci jego niech będą sierotami, a żona — wdową.
8.CYLKOWNiech będą dzieci jego sierotami, a żona jego wdową.
9.KRUSZYŃSKINiechaj synowie jego będą sierotami, a żona jego wdową.
10.ASZKENAZYBodaj sierotami były dzieci jego a żona jego wdową.
11.SZERUDABodaj były sierotami dzieci jego, a żona jego wdową!
12.TYSIĄCL.WYD1(108:9) Niech jego synowie będą sierotami, a jego żona niech będzie wdową.
13.TYSIĄCL.WYD5Niechaj jego synowie będą sierotami, a jego żona niech zostanie wdową!
14.BRYTYJKANiech będą sierotami dzieci jego, A żona jego wdową!
15.POZNAŃSKADzieci jego niech staną się sierotami, a jego żona niech zostanie wdową.
16.WARSZ.PRASKANiech dzieci ich staną się rychło sierotami, a ich kobiety – wdowami.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech jego dzieci będą sierotami, a jego żona wdową.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech jego dzieci zostaną sierotami, A jego żona - wdową!
19.TOR.PRZ.Niech jego synowie będą sierotami, a jego żona wdową.