« 2Moj 37:20 2 Księga Mojżeszowa 37:21 2Moj 37:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi krążki pode dwiema cewiama po trzech mieściech, ktorych pospołu sześć jest cewi pochodzących z pośrzodka je❬dne❭go.
2.WUJEK.1923I gałki podedwiema piórami na trzech miejscach, których pospołu jest sześć piór wychodzących z słupca jednego.
3.GDAŃSKA.1881I była gałka pod dwiema prętami jego, także gałka pod drugiemi dwiema prętami jego, i zaś gałka pod innemi dwiema prętami jego; tak było pod sześcią prętów wychodzących z niego.
4.GDAŃSKA.2017I była gałka pod dwoma jego ramionami, także gałka pod następnymi dwoma jego ramionami, i znów gałka pod dwoma innymi jego ramionami. Tak było pod sześcioma ramionami wychodzącymi z niego.
5.CYLKOWI gałka pod dwoma ramionami - z niego, i także gałka pod dwoma ramionami - z niego, i znowu gałka pod dwoma ramionami - z niego: u sześciu ramion, wychodzących ze świecznika.
6.KRUSZYŃSKIByło jabłko pod dwoma ramionami z niego wychodzącemi, jabłko pod dwoma następnemi ramionami i jabłko pod trzecią parą ramion, czyli jabłka dla sześciu ramion z niego wychodzących.
7.MIESESgałka pod parą ramion – z niego, gałka pod parą ramion – z niego i gałka pod parą ramion – z niego, – u sześciu ramion wychodzących ze świecznika.
8.TYSIĄCL.WYD5A pąk jeden był pod dwoma odchodzącymi od niego ramionami i jeden pąk pod dwoma następnymi jego ramionami. Tak było pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika.
9.BRYTYJKAPod każdymi dwoma jego ramionami, wychodzącymi z niego, było po jednej gałce. A tak były gałki pod sześcioma ramionami, wychodzącymi ze świecznika.
10.POZNAŃSKAA był jeden pąk pod dwoma ramionami wychodzącymi z niego, potem jeszcze jeden pąk pod dwoma ramionami, wreszcie jeszcze jeden pąk pod dwoma ramionami wychodzącymi z niego, co odpowiada razem sześciu ramionom wychodzącym ze świecznika.
11.WARSZ.PRASKAJeden pąk znajdował się pod dwoma pierwszymi ramionami wychodzącymi z trzonu świecznika, jeden pąk pod dwoma następnymi i jeden pąk pod dwoma ostatnimi ramionami wychodzącymi z trzonu świecznika. I tak było z sześcioma ramionami wychodzącymi z trzonu świecznika.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.U sześciu ramion, które wychodziły ze świecznika, gałka z niego była pod dwoma ramionami i gałka z niego pod dwoma ramionami, i znowu gałka z niego pod dwoma ramionami.
13.EIB.BIBLIA.2016Pod każdą parą ramion wychodzących z trzonu umieszczony był pąk. Tak było w przypadku wszystkich sześciu ramion.