« 2Moj 37:28 2 Księga Mojżeszowa 37:29 2Moj 38:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSłoży i olej k maści poświęcenia a kadzidlne rzeczy s wonnych rzeczy przeczystych działem apotekarskim.
2.WUJEK.1923Złożył téż olejek na maść poświęcenia, i kadzenie z wonnych rzeczy najczystszych, robotą Aptekarską.
3.GDAŃSKA.1881Uczynił też olejek pomazywania świętego, i kadzenie wonne, robotą aptekarską.
4.GDAŃSKA.2017Sporządził też olejek do świętego namaszczenia i wonne kadzidło, tak jak się robi wonności.
5.CYLKOWPrzyrządził téż olej do namaszczania świętego, i kadzidło z wonności, czyste, sposobem mieszających pachnidła.
6.KRUSZYŃSKIPrzygotował też oliwę do namaszczania świętego, i czyste wonności do kadzenia; wykonanie aptekarza.
7.MIESESOn przyrządził też olej do pomazania ścięty i kadzidło z wonności czyste, sposobem sporządzających kadzidła.
8.TYSIĄCL.WYD5Sporządził również święty olej namaszczenia oraz pachnące kadzidło, jak to robi sporządzający wonności.
9.BRYTYJKASporządził też, tak jak się sporządza wonności, święty olej do namaszczania i wonne, czyste kadzidło.
10.POZNAŃSKAPrzygotował i święty olej do namaszczania, i czyste, pachnące kadzidło, dzieło wytrawnego zielarza.
11.WARSZ.PRASKAPrzygotował olej do świętego namaszczenia i wonności do kadzidła, sporządzonego według najlepszej sztuki tych, którzy zajmują się wyrobem wonności.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyrządził również olej do świętego namaszczania oraz czyste kadzidło z wonności, wykonane metodą tych, co mieszają pachnidła.
13.EIB.BIBLIA.2016Zgodnie ze sztuką aptekarską Besalel sporządził również święty olej do namaszczania oraz czyste, wonne kadzidło.