« Psal 72:16 Księga Psalmów 72:17 Psal 72:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(71:17) Bądź imię jego błogosławiono na wieki, przed słuńcem przebywać będzie imię jego. (71:18) I błogosławiona będą w niem wszystka pokolenia ziemie, wszystek lud wieliczyć będzie ji.
2.PS.PUŁAWSKI(71:17) Bądź imię jego błogosławiono na wieki, przed słońcem jest imię jego. (71:18) I błogosławiona będą w niem wszytka pokolenia ziemska, wszystcy ludzie będą wielbić ji.
3.WUJEK.1923Niechaj będzie imię jego na wieki błogosławione: przed słońcem trwa imię jego: i będą w nim błogosławione wszystkie pokolenia ziemskie: wszyscy narodowie wielbić go będą.
4.GDAŃSKA.1881Imię jego będzie na wieki; pokąd słońce trwa, dziedziczyć będzie imię jego, a błogosławiąc sobie w nim wszystkie narody wielbić go będą.
5.GDAŃSKA.2017Jego imię trwać będzie na wieki; póki słońce trwa, trwać będzie jego imię; ludzie będą błogosławieni w nim, a wszystkie narody nazwą go błogosławionym.
6.PS.BYCZ.1854Będzie, imię-jego, na-wieki; dopóki słońca, będzie-uwieczniać-się imię-jego, i-będą-się błogosławić w-nim; wszystkie narody będą-szczęśliwym-głosiły-go.
7.GÖTZE.1937Imię Jego pozostanie na wieki; imię Jego trwać będzie, póki słońce istnieje. W Nim błogosławić sobie będą; wszystkie narody szczęśliwym mianować Go będą!
8.CYLKOWPrzetrwa imię jego wieki, i w obliczu słońca wzrośnie imię jego; i błogosławić się niém będą wszystkie ludy, i mienić je będą szczęśliwém.
9.KRUSZYŃSKIImię Jego będzie na wieki: póki słońce trwa, imię Jego róść będzie, i będą w Nim błogosławieni - wszystkie narody uwielbiać Go będą.
10.ASZKENAZYObyż było imię jego na wieczność, przed słońcem trwać będzie imię jego i błogosławić się niem będą, będą go uznawać wszystkie narody.
11.SZERUDANiech imię jego trwa wiecznie, niech w blaskach słońca wzrośnie imię jego! Niech błogosławią się nim ludzie niech sławią go wszystkie rody!
12.TYSIĄCL.WYD1(71:17) Imię Jego błogosławione będzie na wieki; jak długo świeci słońce, imię Jego przetrwa. Błogosławione w Nim będą wszystkie szczepy ziemi i ogłoszą Go szczęśliwym wszystkie narody.
13.TYSIĄCL.WYD5Imięs jego trwa na wieki; jak długo świeci słońce, niech wzrasta jego imię! Niech się wzajemnie nim błogosławią! Niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia!
14.BRYTYJKANiech imię jego trwa wiecznie, Niech imię jego kwitnie, póki świeci słońce! Niech ludzie błogosławią się nim wzajemnie! Niech sławią go wszystkie narody!
15.POZNAŃSKANiech imię jego trwa na wieki, niech wzrasta, póki słońce świecić będzie. Niech w nim błogosławione będą wszystkie pokolenia ziemi i niech go sławią wszystkie narody.
16.WARSZ.PRASKANiech imię jego trwa na wieki, niech wzrasta, jak długo będzie świecić słońce. Szczęśliwe sławić go będą wszystkie narody w nim mając dla siebie błogosławieństwo.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego Imię przetrwa na wieki; jego Imię wzrośnie w obliczu słońca; będą się nim chwalić wszystkie ludy i będą je nazywać szczęśliwym.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITA jego imię? Oby trwało wiecznie! Dopóki świeci słońce, niech noszą je następcy; Niech ludzie błogosławią nim sobie wzajemnie, A wszystkie narody niech mu życzą szczęścia!
19.TOR.PRZ.2023Niech jego imię trwa na wieki przed obliczem słońca, niech wzrasta jego imię; niech błogosławią sobie w nim wszystkie narody, i niech nazwą go szczęśliwym.