« Psal 72:18 Księga Psalmów 72:19 Psal 72:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(71:20) I błogosławione imię wielmnożstwa jego na wieki, i napełniona będzie wielmnożstwa jego wszelika ziemia. Stań sie! stań sie!
2.PS.PUŁAWSKI(71:20) I błogosławiono imię wielmostwa jego na wieki, i napełniona będzie wielmostwa jego wszelka ziemia. Stań sie! stań sie!
3.WUJEK.1923I błogosławione imię majestatu jego na wieki: i będzie napełniona majestatem jego wszystka ziemia. Stań się, stań się.
4.GDAŃSKA.1881I błogosławione imię chwały jego na wieki, a niech będzie napełniona chwałą jego wszystka ziemia. Amen, Amen.
5.GDAŃSKA.2017I błogosławione na wieki jego chwalebne imię; niech cała ziemia będzie napełniona jego chwałą. Amen, amen.
6.PS.BYCZ.1854I-błogosławioném Imię chwały-Jego, na-wieki; oraz-niech-będzie-napełniona, chwałą-Jego, cała ta-ziemia, Amen, i-Amen. (Niech tak będzie, i niech się tak stanie.)
7.GÖTZE.1937I uwielbione niech będzie wspaniałe imię Jego na wieki! A cała ziemia niech napełniona będzie Jego wspaniałością. Amen, tak, amen.
8.CYLKOWI niech będzie błogosławione imię chwały Jego na wieki, i niech napełni się chwałą Jego cała ziemia. Amen i amen.
9.KRUSZYŃSKI{\b Błogosławione imię chwały Jego na wieki i niechaj napełni się chwałą Jego wszystka ziemia. Amen i Amen.
10.ASZKENAZYI błogosławiono na wieki imię Jego chwały a wypełni się chwalą jego ziemia wszystka. Amen i Amen,
11.SZERUDAI błogosławione na wieki niech będzie chwalebne imię Jego, a cała ziemia niech będzie pełna chwały Jego! Amen, Amen.
12.TYSIĄCL.WYD1(71:19) Błogosławione na wieki chwalebne Jego imię; niech cała ziemia chwałą Jego się napełni. Niech się tak stanie — niech się stanie!
13.TYSIĄCL.WYD5Błogosławione na wieki chwalebne Jego imię; niech się cała ziemia napełni Jego chwałą! Niech się tak stanie niech się stanie!
14.BRYTYJKAI niech będzie chwalebne imię jego błogosławione na wieki, A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen.
15.POZNAŃSKABłogosławione chwalebne Imię Jego na wieki, niech chwałą Jego napełni się cała ziemia! Amen. Amen.
16.WARSZ.PRASKABłogosławione niech będzie na wieki jego święte Imię, niech Jego chwała napełni całą ziemię. Amen! Amen!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech będzie na wieki wysławione Imię Jego chwały, i niech się Jego chwałą napełni cała ziemia. Amen i amen.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech będzie błogosławione na wieki Jego chwalebne imię I niech Jego chwała wypełnia całą ziemię! Niech tak się stanie, O, niech tak się stanie!
19.TOR.PRZ.2023I błogosławione na wieki imię Jego chwały; niech cała ziemia zostanie napełniona Jego chwałą. Amen, amen.