« Psal 72:1 Księga Psalmów 72:2 Psal 72:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(71:2) sędzi❬ć❭ lud twoj w sprawiedlności a ubogie twoje w sądzie.
2.PS.PUŁAWSKI(71:2) sędzić [będzie] lud twoj w sprawiedlności a ubogie twoje w sądzie.
3.WUJEK.1923Boże, daj sąd twój królowi: a sprawiedliwość twoję synowi królewskiemu; aby sądził lud twój w sprawiedliwości, a ubogie twe w rozsądku.
4.GDAŃSKA.1881Aby sądził lud twój w sprawiedliwości, a ubogich twoich w prawości.
5.GDAŃSKA.2017Będzie sądził twój lud w sprawiedliwości, a twoich ubogich w prawości.
6.PS.BYCZ.1854Niech-sądzi lud-Twój, z-sprawiedliwością; a,-ubogich-Twych, z-prawością.
7.GÖTZE.1937Aby sądził lud Twój w sprawiedliwości, a nędznych Twoich według prawa.
8.CYLKOWAby rządził ludem Twoim w sprawiedliwości; a uciśnionymi Twoimi wedle prawa.
9.KRUSZYŃSKINiechaj sądzi naród Twój w sprawiedliwości, a ubogich Twych w prawości.
10.ASZKENAZYSądzić będzie lud Twój sprawiedliwością, zaś udręczone Twe sprawiedliwym wyrokiem.
11.SZERUDAaby sądził lud Twój w sprawiedliwości, a ubogich Twoich wedle prawa!
12.TYSIĄCL.WYD1(71:2) Niech sprawiedliwie rządzi ludem Twoim i pokornymi Twymi ze słusznością.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich - zgodnie z prawem!
14.BRYTYJKAAby sądził lud twój sprawiedliwie, A ubogich twoich wedle prawa!
15.POZNAŃSKANiech rządzi ludem Twoim sprawiedliwie i ubogimi Twymi według prawa.
16.WARSZ.PRASKANiech sprawiedliwie rządzi Twoim ludem, a ubogich Twoich niech słusznie osądza!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby rozsądzał Twój lud w sprawiedliwości i Twoich biednych w decyzjach.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITAby sądził Twój lud sprawiedliwie I ubogich traktował zgodnie z prawem.
19.TOR.PRZ.2023Będzie sądził Twój lud w sprawiedliwości, a Twoich ubogich zgodnie z prawem.