« Psal 72:5 Księga Psalmów 72:6 Psal 72:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(71:6) Zstąpi jako deszcz w runo i jako kropie kapające na ziemię.
2.PS.PUŁAWSKI(71:6) Zstąpi jako deszcz w runo a jako kropie kapające na ziemię.
3.WUJEK.1923Znidzie jako deszcz na runo: a jako krople na ziemię kapiące.
4.GDAŃSKA.1881Jako zstępuje deszcz na pokoszoną trawę, a deszcz kroplisty skrapiający ziemię:
5.GDAŃSKA.2017Zstąpi jak deszcz na skoszoną trawę, jak krople deszczu nawadniające ziemię.
6.PS.BYCZ.1854On-zejdzie-na-dół, jak dészcz na sianokos; jak-dészcz rzęsisty, zléwający ziemię.
7.GÖTZE.1937On zstąpi jak deszcz na łąkę skoszoną, jak deszcze ulewne, które rozmiękczają glebę.
8.CYLKOWNiech znijdzie jako deszcz na łąkę skoszoną; jako ulewa nawodniająca ziemię.
9.KRUSZYŃSKIJako zstępuje deszcz na skoszoną łąkę, a deszcz obfity, skrapiający ziemię,
10.ASZKENAZYZestąpi jako deszcz na sianożęcie, jako rosiste opary, co skrapiają ziemię.
11.SZERUDANiech będzie jak deszcz, który spada na łąkę skoszoną, jak ulewa skrapiająca ziemię!
12.TYSIĄCL.WYD1(71:6) Zstąpi jak deszcz na trawę, jak ulewa, co nawadnia ziemię.
13.TYSIĄCL.WYD5Zstąpi jak deszcz na trawę, jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię.
14.BRYTYJKANiech będzie jak deszcz, który pada na łąkę skoszoną, Jak ulewa zraszająca ziemię!
15.POZNAŃSKANiech będzie jak deszcz, co pada na trawę, jak ulewa zraszająca ziemię.
16.WARSZ.PRASKANiech będzie jak deszcz, który spada na pola, jak ulewa nawadniająca ziemię.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech zstąpi jakby deszcz na skoszoną łąkę, jak ulewa nawadniająca ziemię.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech pada niczym deszcz na skoszoną trawę, Niczym ulewa, która nawadnia ziemię!
19.TOR.PRZ.2023Zstąpi jak deszcz na skoszoną trawę, jak ulewny deszcz nawadniający ziemię.