« Iza 18:6 Księga Izajasza 18:7 Iza 19:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na on czas przyniesion będzie dar Panu zastępów od ludu oderwanego i roztarganego, od ludu strasznego, po którym nie był inny, od ludu czekającego, czekającego i podeptanego, którego ziemię rozerwały rzeki, na miejsce imienia Pana zastępów, górę Syon.
2.GDAŃSKA.1881Czasu onego przyniesiony będzie dar Panu zastępów od ludu rozszarpanego i splundrowanego, od ludu strasznego z dawna i dotąd, od narodu do szczętu podeptanego, którego ziemię rzeki rozrywały; a przeniesiony będzie na miejsce imienia Pana zastępów, na górze Syon.
3.GDAŃSKA.2017W tym czasie będzie przyniesiony dar PANU zastępów od ludu rozszarpanego i splądrowanego, od ludu budzącego grozę, odkąd istnieje aż do dziś, od narodu do szczętu zdeptanego, którego ziemię rozrywały rzeki, na miejsce imienia PANA zastępów, na górę Syjon.
4.CYLKOWCzasu onego przyniesione będą dary Wiekuistemu zastępów od narodu rosłego i porywczego, od narodu strasznego odkąd jest i nadal, od narodu równającego wszystko pod sznur zniszczenia, co to przerzynają strumienie kraj jego, do siedziby imienia Wiekuistego zastępów, na górę Cyon.
5.TYSIĄCL.WYD5Wówczas przyniesie ofiary dla Pana Zastępów naród rosły o brązowej skórze, naród zawsze budzący postrach, odkąd istnieje, lud potężny i wojowniczy, którego kraj przecinają rzeki, na miejsce [znane z] imienia Pana Zastępów, na górę Syjon.
6.BRYTYJKAW owym czasie przynosić będzie Panu Zastępów dary lud rosły z gładką skórą, lud daleko i szeroko budzący grozę, naród znany z siły i podboju, którego kraj przecinają rzeki, do miejsca, gdzie mieszka imię Pana Zastępów, na górę Syjon.
7.POZNAŃSKAW on czas będą składane dary dla Jahwe Zastępów od narodu rosłego, o brązowej skórze, od szczepu, który budzi grozę daleko, szeroko, od ludu o potężnej i miażdżącej sile, którego ziemię przerzynają rzeki, w miejscu Imienia Jahwe Zastępów, na górze Syjon.
8.WARSZ.PRASKAZa dni owych ofiary Panu Zastępów będą przynosić mężowie rośli o brązowych twarzach, ludzie, którzy zawsze budzili lęk dokoła, pokolenia potężnie władzę sprawujące na ziemi poznaczonej rzekami. Wszyscy ciągnęli tam, gdzie przebywa imię Pana Zastępów, to jest na Górę Syjon.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego czasu, WIEKUISTEMU Zastępów, do siedziby Imienia WIEKUISTEGO Zastępów na górze Cyon, będą przyniesione dary od rosłego i porywczego narodu, od narodu strasznego odkąd istnieje, od narodu równającego wszystko pod sznur zniszczenia; tego, którego kraj przecinają rzeki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie dary PANU Zastępów nieść będzie lud rosły, z gładką skórą, lud budzący grozę blisko i daleko, naród oręża i podboju, którego kraj przecinają rzeki, do miejsca noszącego imię PANA Zastępów - na górę Syjon.