« 2Sam 20:11 2 Księga Samuela 20:12 2Sam 20:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz Amaza pokrwawiony leżał na śród drogi. Ujrzał to któryś mąż, że się zastanawiał wszystek lud, aby go oglądał, i zniósł Amazę z drogi na pole, i nakrył go odzieniem, aby się nie zastanawiali mijający dla niego.
2.GDAŃSKA.1881Lecz Amaza walał się w krwi w pośród drogi. A widząc on mąż, iż się zastanawiał wszystek lud nad nim, zwlekł Amazę z drogi na pole, i przyrzucił go szatą, gdyż widział, że ktokolwiek szedł mimo niego, zastanawiał się.
3.GDAŃSKA.2017Tymczasem Amasa tarzał się we krwi na środku drogi. A gdy ten człowiek zobaczył, że cały lud zatrzymuje się, usunął Amasę z drogi na pole i zarzucił na niego szatę. Zauważył bowiem, że każdy, kto obok niego przechodzi, zatrzymuje się.
4.CYLKOWGdy jednak Amasa krwią zbroczony wpośródku gościńca leżał, a widział ów człowiek, że wszystek lud przystawał, usunął Amasę z gościńca na pole i rzucił nań płaszcz, gdy spostrzegł że każdy, który mimo niego przechodził, przystawał.
5.KRUSZYŃSKIAmasa zaś krwią zbroczony leżał na środku gościńca. A widząc ów człowiek, że wszyscy z ludu stawali, usunął Amasę z gościńca na pole i rzucił na niego płaszcz, widział bowiem, że każdy przechodzący stawał nad nim.
6.TYSIĄCL.WYD5Amasa leżał zbroczony krwią pośrodku ruchliwej drogi. Człowiek ów zauważył, że przystaje cały lud. Odrzucił więc Amasę z drogi na pole i przykrył go płaszczem, zauważył bowiem, że każdy z przechodniów zatrzymywał się.
7.BRYTYJKAAmasa zaś zbroczony krwią leżał na środku gościńca; lecz gdy ten człowiek zauważył, że każdy przystaje przy nim, usunął Amasę z gościńca na pole i narzucił na niego płaszcz, ponieważ zauważył, że każdy, kto przechodził, przystawał.
8.POZNAŃSKAAmasa leżał we krwi na środku drogi. Gdy więc [ten zostawiony] człowiek zobaczył, że cały lud zatrzymuje się, ściągnął Amasę z drogi na pole i zarzucił na niego płaszcz; widział bowiem, że każdy, kto przechodził, zatrzymywał się przy nim.
9.WARSZ.PRASKAWłaśnie wtedy Amasa poruszył się w kałuży krwi na środku drogi. Ów młody człowiek, widząc, że każdy z przechodniów zatrzymuje się [koło Amasy], ściągnął go z drogi na pole i nakrył płaszczem, ponieważ widział, że wszyscy przechodzący tamtędy zatrzymywali się przy nim.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Natomiast zbroczony krwią Amasa leżał na środku drogi; zatem gdy ten człowiek zobaczył, że cały lud przystawał – przesunął Amasę z drogi na pole oraz rzucił na niego płaszcz, gdyż spostrzegł, że każdy, kto obok niego przechodził – przystawał.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAmasa zaś walał się we krwi na środku drogi i gdy giermek spostrzegł, że zatrzymują się przy nim przechodzący, zepchnął Amasę z drogi na pole i narzucił na niego płaszcz.