« 2Sam 20:13 2 Księga Samuela 20:14 2Sam 20:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz on przeszedł był przez wszystkie pokolenia Izrael do Abele i Bethmaacha: i wszyscy mężowie przebrani, zbiegli się do niego.
2.GDAŃSKA.1881Który już był przeszedł przez wszystkie pokolenia Izraelskie, aż do Abel i Betmaacha, ze wszystkimi Berymczykami, którzy się też byli zebrali, a szli za nim.
3.GDAŃSKA.2017Ten przeszedł przez wszystkie pokolenia Izraela aż do Abel i Bet-Maaka, a wszyscy Berici zebrali się i poszli za nim.
4.CYLKOWTen przeciągnął przez wszystkie pokolenia izraelskie aż do Abel, czyli Bet Maacha, z wszystkimi Beerydami, i zgromadzili się i pociągnęli również za nim.
5.KRUSZYŃSKITen przeciągnął przez wszystkie pokolenia izraelskie aż do Abel, czyli Beth-Maakha i zgromadzili się wszyscy Beryjczykowie i poszli również za nim.
6.TYSIĄCL.WYD5Joab przeszedł przez ziemie wszystkich pokoleń izraelskich do Abel-Bet-Maaka. Zebrali się też wszyscy sprzymierzeńcy i poszli za nim.
7.BRYTYJKATen zaś przeciągnął przez wszystkie plemiona izraelskie aż do Abel-Beer-Maaka; zebrali się też wszyscy Bikryci i także poszli za nim.
8.POZNAŃSKATen zaś przeszedł przez wszystkie pokolenia izraelskie aż do Abel Bet-Maaka. Wszyscy Bikrici zebrali się i weszli za nim [do miasta].
9.WARSZ.PRASKAJoab przemierzył ziemie wszystkich pokoleń izraelskich aż do Abel–Bet–Maaka. Dołączyli do niego wszyscy jego sprzymierzeńcy i szli razem z nim.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz on już przeciągnął przez wszystkie pokolenia israelskie, aż do Abel, czyli Bet Maacha, wraz ze wszystkimi Beerydami, bowiem się zgromadzili i również za nim poszli.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie Szeba przeszedł przez wszystkie plemiona Izraela i dotarł do Abel, to jest do Bet-Maaka. Wszyscy Bikryci zgromadzili się i przybyli tam za nim.