« 2Sam 20:14 2 Księga Samuela 20:15 2Sam 20:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przyszli tedy i dobywali w Abeli i w Bethmaacha, i obtoczyli szańcami miasto, i oblężone jest miasto. A wszystek lud, który był z Joabem, usiłował obalić mury.
2.GDAŃSKA.1881A gdy się tam ściągnęli, oblegli go w Abeli Betmaacha, i usypali szańce przeciw miastu, tak iż stali przed murem, a wszystek lud, który był z Joabem, usiłował obalić mury.
3.GDAŃSKA.2017A kiedy tam nadciągnęli, oblegli go w Abel Bet-Maaka i usypali wał przeciw miastu, tak że stali przed murem, i cały lud, który był z Joabem, uderzał, by zburzyć mur.
4.CYLKOWAle przypadli go i oblegali go w Abel Bet Maacha i usypali wał przeciw miastu; i stanął on przy murze obwodowym, poczem cały lud towarzyszący Joabowi przypuścił szturm, by zburzyć mur.
5.KRUSZYŃSKICi przybyli i oblegli go w Abel Beth-Maakha i usypali wał przeciw miastu i stanął on przy murze obronnym; tedy wszystek lud, który był z Joabem, uderzył, aby rozwalić mur.
6.TYSIĄCL.WYD5Przyszedłszy, oblegli Szebę w Abel-Bet-Maaka. Dokoła miasta zbudowali nasyp wznoszący się na wysokość murów. Całe wojsko, które Joab miał przy sobie, przyłożyło się do prac zmierzających do zniszczenia murów.
7.BRYTYJKAGdy doszli tam, oblegli go w Abel-Beer-Maaka i usypali wokół miasta szaniec, sięgający aż do muru, a wszystek lud zbrojny, który był z Joabem, szturmował, aby zburzyć mur.
8.POZNAŃSKANadciągnęli też [ludzie Joaba] i poczęli go oblegać w Abel Bet-Maaka: wznieśli szaniec przeciw miastu, który dochodził do wysokości murów, i wszyscy ludzie, którzy byli z Joabem, drążyli wyłomy, by zburzyć mury.
9.WARSZ.PRASKAZatrzymali się pod Abel–Bet–Maaka, by rozpocząć oblężenie, bo tu schronił się Szeba. Zrobili wokół miasta nasyp, sięgający wysokości murów, i próbowali wspólnym wysiłkiem wszystkich ludzi, którzy byli z Joabem, rozwalić mury miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem poszli, następnie oblegając Abel Bet Maacha; po czym usypali wał przeciwko miastu. A Joab stanął przy obwodowym murze, po czym cały lud, który mu towarzyszył, przypuścił szturm, aby zburzyć mur.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym też mieście obległy go siły Joaba. Wojsko usypało wał prowadzący do miasta, tak że znalazł się on naprzeciw umocnień i rozpoczął się szturm, aby zburzyć mur.