« 2Sam 20:1 2 Księga Samuela 20:2 2Sam 20:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odstąpił wszystek Izrael od Dawida a przystał do Seba, syna Bochry: lecz mężowie Juda zostali przy królu swoim, od Jordanu aż do Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881A tak odstąpili wszyscy mężowie Izraelscy od Dawida za Sebą, synem Bichry; ale mężowie Judzcy trzymali się króla swego, od Jordanu aż do Jeruzalemu.
3.GDAŃSKA.2017Odstąpili więc od Dawida wszyscy ludzie Izraela i poszli za Szebą, synem Bikriego. Ale ludzie Judy, od Jordanu aż do Jerozolimy, trzymali się swego króla.
4.CYLKOWI tak odłączyli się wszyscy mężowie izraelscy od Dawida i poszli za Szebą, synem Bichri; mężowie jednak judzcy gromadzili się silniej wokoło króla swego, od Jordanu aż do Jerozolimy.
5.KRUSZYŃSKII odłączyli się wszyscy mężowie izraelscy od Dawida, a poszli za Szebą, synem Bikriego. Mężowie zaś judejscy przylgnęli do swego króla, poczynając od Jordanu aż do Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy wszyscy ludzie z Izraela odstąpili Dawida i poszli za Szebą, synem Bikriego. Ludzie jednak z Judy od Jordanu aż do Jerozolimy stali wiernie przy swoim królu.
7.BRYTYJKAOdeszli więc wszyscy mężowie izraelscy od Dawida i poszli za Szebą, synem Bikriego; lecz mężowie judzcy od Jordanu aż po Jeruzalem skupili się wokół swojego króla.
8.POZNAŃSKAOdstąpili [więc] wszyscy Izraelici od Dawida, a [poszli] za Szebą, synem Bikriego. Ale mężowie Judy od Jordanu aż do Jerozolimy wytrwali przy swym królu.
9.WARSZ.PRASKAI natychmiast wszyscy Izraelici odłączyli się od Dawida i poszli za Szebą, synem Bikriego. Natomiast ludzie z pokolenia Judy wiernie towarzyszyli swemu królowi od brzegów Jordanu aż do Jerozolimy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak wszyscy mężowie israelscy odłączyli się od Dawida i poszli za Szebą, synem Bichri. Jednak mężowie judzcy gromadzili się silniej wokół swojego króla, od Jardenu – aż do Jeruszalaim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITIzraelici zatem ruszyli za Szebą, synem Bikriego, zamiast za Dawidem, natomiast Judejczycy skupili się wokół swojego króla i szli z nim od Jordanu do Jerozolimy.