« 2Sam 20:3 2 Księga Samuela 20:4 2Sam 20:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł król do Amazy: Zwołaj mi wszystkie męże Juda na trzeci dzień, i ty bądź obecny.
2.GDAŃSKA.1881Potem rzekł król do Amazy: Zbierz mi męże Judzkie za trzy dni; ty się też tu staw.
3.GDAŃSKA.2017Potem król powiedział do Amasy: Zbierz mi mężczyzn Judy w ciągu trzech dni, ty także się staw.
4.CYLKOWPoczem rzekł król do Amasy: Zwołaj mi Judejczyków w przeciągu trzech dni; ty sam zaś stawisz się następnie tu!
5.KRUSZYŃSKIRzekł król do Amasy: "Zwołaj mi w ciągu trzech dni ludzi z Judy i ty tutaj bądź".
6.TYSIĄCL.WYD5Pewnego razu odezwał się król do Amasy: Zwołaj do mnie ludzi z Judy w ciągu trzech dni, a potem stawisz się tutaj.
7.BRYTYJKAPotem rozkazał król Amasie: Skrzyknij mi mężów judzkich w ciągu trzech dni; ty także się staw!
8.POZNAŃSKAPowiedział król do Amasy: - Zwołaj mi Judejczyków w ciągu trzech dni i potem przyjdź tutaj.
9.WARSZ.PRASKAPewnego dnia powiedział król do Amasy: Zwołaj mi tu w ciągu trzech dni ludzi z pokolenia Judy; potem zgłoś się do mnie sam.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem król powiedział do Amasy: W przeciągu trzech dni zwołaj mi Judejczyków, a następnie, ty sam też tu się stawisz!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie król polecił Amasie: Skrzyknij mi Judejczyków. Masz na to trzy dni. Ty także staw się wraz z nimi!