« 2Sam 20:4 2 Księga Samuela 20:5 2Sam 20:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poszedł Amaza, aby zwołał Judę, i bawił się nad postanowienie, które mu był król postanowił.
2.GDAŃSKA.1881A tak poszedł Amaza, aby zebrał lud Judzki; lecz się zabawił nad czas naznaczony, który mu był naznaczył.
3.GDAŃSKA.2017Poszedł więc Amasa, by zebrać lud Judy. Lecz przekroczył termin, który mu wyznaczył.
4.CYLKOWWyruszył tedy Amasa, by zwołać Judejczyków. Gdy jednak opóźnił czas, który mu był wyznaczył,
5.KRUSZYŃSKII wyruszył Amasa, aby zwołać Judę, lecz opóźnił termin, który był mu dany.
6.TYSIĄCL.WYD5Amasa udał się w celu zwołania pokolenia Judy, przedłużał jednak swój pobyt poza czas wyznaczony:
7.BRYTYJKAPoszedł więc Amasa, aby skrzyknąć Judejczyków. Lecz gdy przeciągnął termin zbiórki, jaki mu król wyznaczył,
8.POZNAŃSKAPoszedł więc Amasa, by zebrać Judejczyków, ale przekroczył wyznaczony mu termin.
9.WARSZ.PRASKAPoszedł tedy Amasa i zaczął zwoływać ludzi z pokolenia Judy, ale przekroczył czas wyznaczony przez króla.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Amasa wyruszył, by zwołać Judejczyków. Gdy jednak opóźnił czas, który mu był wyznaczony,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAmasa wyruszył wykonać rozkaz króla, ale nie zdążył na wyznaczony mu czas.