« Mal 4:3 Księga Malachiasza 4:4 Mal 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pamiętajcie na zakon Mojżesza, sługi mego, którym mu rozkazał na Horeb do wszego Izraela, rozkazania i sądy.
2.GDAŃSKA.1881Pamiętajcież na zakon Mojżesza, sługi mego, któremum rozkazał na Horebie, przedłożyć wszystkiemu Izraelowi ustawy i sądy.
3.GDAŃSKA.2017Pamiętajcie o prawie Mojżesza, mego sługi, które mu nadałem na Horebie dla całego Izraela, oraz o ustawach i sądach.
4.CYLKOW(3:22) Pamiętajcie przeto na naukę Mojżesza, sługi Mojego, któremu poruczyłem u Chorebu dla całego Israela ustawy i prawa.
5.TYSIĄCL.WYD5Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Horebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela.
6.BRYTYJKA(3:22) Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla całego Izraela!
7.POZNAŃSKA(3:22) Pamiętajcie o Prawie Mojżesza, sługi mego, które mu przekazałem na Chorebie dla całego Izraela, o przykazaniach i postanowieniach!
8.WARSZ.PRASKAPamiętajcie o prawie mojego sługi, Mojżesza. Na górze Horeb przekazałem mu ustawy i prawo dotyczące Izraela całego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(3:22) Dlatego pamiętajcie Prawo Mojego sługi Mojżesza, któremu przy Chorebie powierzyłem ustawy i sądy dla całego Israela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(3:22) Przestrzegajcie Prawa Mojżesza, mego sługi. Nadałem mu na Horebie ustawy oraz prawa dla całego Izraela!