« Mal 4:4 Księga Malachiasza 4:5 Mal 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto ja poślę wam Eliasza proroka, pierwéj niźli przyjdzie dzień Pański wielki a straszny.
2.GDAŃSKA.1881Oto, Ja wam poślę Elijasza proroka, pierwej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień Pański,
3.GDAŃSKA.2017Oto poślę wam Eliasza proroka, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień PANA.
4.CYLKOW(3:23) Oto Ja posyłam wam Eliego, proroka, zanim jeszcze nadejdzie on dzień Wiekuistego wielki i straszny.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego.
6.BRYTYJKA(3:23) Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana,
7.POZNAŃSKA(3:23) Oto poślę do was proroka Eliasza - zanim nadejdzie dzień Jahwe, wielki i straszliwy -
8.WARSZ.PRASKANim jednak nadejdzie dzień Pański, dzień ów wielki i straszny bardzo, poślę do was przedtem proroka Eliasza.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(3:23) Oto Ja posyłam wam Eliasza, proroka, zanim nadejdzie ów wielki i straszny dzień WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(3:23) Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień PANA - wielki i straszny!