« 5Moj 27:14 5 Księga Mojżeszowa 27:15 5Moj 27:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Przeklęty człowiek, ktory uczyni rycie a dęte, ganiebność [była] Bogu, działo rąk rzemięślnikowych i położy to w skrycie”, i odpowie wszytek lud: „Amen”.
2.WUJEK.1923Przeklęty człowiek, który działa rycinę i zlicinę, brzydliwość Pańską, robotę rąk rzemieślniczych, i stawi ją w skrytości. A odpowie wszystek lud, i rzecze: Amen.
3.GDAŃSKA.1881Przeklęty człowiek, któryby czynił obraz ryty, albo odlewany, obrzydliwość Pańską, robotę rąk rzemieślniczych, choćby to postawił na miejscu skrytem; tedy odpowie wszystek lud, i rzecze: Amen.
4.GDAŃSKA.2017Przeklęty człowiek, który wykona wyrzeźbiony lub odlewany posąg – obrzydliwość dla PANA, dzieło rąk rzemieślnika, i postawi w ukrytym miejscu. A cały lud odpowie: Amen.
5.CYLKOW"Przeklęty każdy, kto zrobi rzeźbę, albo odlew, wstrętne Wiekuistemu, dzieło rąk mistrza, a ustawi w skrytości!" I odezwie się wszystek lud, i powié: Amen.
6.KRUSZYŃSKIPrzeklęty niech będzie każdy, kto wykona obraz rzeźbiony, albo lany, obrzydłość dla Boga, dzieło rąk rzemieślnika i postawi w miejscu tajemnem! - A odpowiedzą wszyscy z narodu i rzekną: Amen!
7.MIESES„Niech przeklętym będzie ten, kto sporządzi posąg ciosany, albo lany, co jest wstrętem Wiekuistemu, dzieło rąk mistrza, i umieści [go] w ukryciu”. Niech się wszystek lud odezwie [nato] i rzeknie: „Amen!
8.TYSIĄCL.WYD5Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu - rzecz obrzydliwą dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika - i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie: Amen.
9.BRYTYJKAPrzeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i ustawi go w ukryciu. A cały lud odezwie się i powie: Amen.
10.POZNAŃSKA- Przeklęty, kto wykona [bożka] rzeźbionego albo lanego - czym Jahwe się brzydzi - dzieło rąk rzemieślnika, i umieści go w ukryciu. A cały lud odpowie: Amen.
11.WARSZ.PRASKANiech będzie przeklęty każdy, kto ośmieli się rzeźbić lub odlewać podobizny [Boga], napełniające Jahwe odrazą - dzieła rąk rzemieślnika, umieszczane w ukryciu! A cały lud odpowie: Amen!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeklęty każdy, kto zrobi rzeźbę, albo odlew – wstrętne dla WIEKUISTEGO – dzieło rąk mistrza, oraz ustawi to w skrytości. Po czym cały lud się odezwie i powie: Amen.
13.EIB.BIBLIA.2016Przeklęty człowiek, który sporządzi rzeźbę lub odlew bóstwa, obrzydliwość dla PANA, dzieło rąk rzemieślnika, i ustawi je sobie w ukryciu. A cały lud wzniesie głos i potwierdzi: Amen!